En 3d skiss av ett växthus med citatet "Avsikten är att ta vara på den energi som finns, dels genom att använda den gröna energin från älven, dels genom att återanvända energi som värme i exempelvis växthus."

Boden Plug and Play går i bräschen för klimatsmart omställning

När försvaret omgrupperade sig uppstod ett behov av att skapa nya förutsättningar för arbetstillfällen i Boden. – I stället för att tycka synd om oss själva så identifierade vi utvecklingsområden, säger Håkan Nordin vid Bodens Utveckling AB.

Vid det här laget hade Boden redan påbörjat satsningar inom energi och miljö med uppbyggnad av värme- och biogasanläggningar. Till det fanns väldigt mycket tillgänglig el från vattenkraften i den närliggande Luleälven. I samband med detta så planerade även Facebook att etablera sig i regionen så det blev början på satsningen att attrahera elintensiva verksamheter till Boden.

– Vi tittade på infrastruktur och större markområden. Redan då hade vi ett pågående projekt med Zeppelin-Caterpillar som sökte en större etableringsplats i Boden. I samband med det tittade vi på Plug and Play-området, ett före detta militärt område. Där kunde vi se att det fanns en eltillgång och en infrastruktur som gjorde att vi snabbt även kunde etablera datacenter, berättar Håkan Nordin.

Bodens Utveckling AB är ett kommunalt bolag vars viktigaste uppgift är att främja och utveckla Boden som destination för just elintensiva näringar. Bolaget arbetar specifikt med att utveckla och paketera erbjudanden och stötta företagen i etableringsprocessens alla steg. I området hade man redan tidigare arbetat med biogasutveckling under ett antal år, nu byggde man också ett stort ställverk för att kunna ta ner strömmen på marken och distribuera ut den på området.

– Det ledde till att vi började attrahera kunder till datacenter, berättar Håkan Nordin, men nu har intresset ökat kraftigt från andra typer av gröna elintensiva kundsegment, allt från batterilagring till de förändringar som är på väg att ske inom gruv- och stålindustrin.

Inom kommunen finns nära samarbeten med både nationella och internationella aktörer inom systemlösningar, elleverantörer och ventilationssidan men även med Luleå universitet, RISE och Energimyndigheten.

– Bland de pågående projekten finns bland annat ett där ett flertal både svenska och utländska företag tillsammans med Luleå universitet och RISE ska visa hur man kan utnyttja den värme som kommer från datacenter till odling året runt i ett växthus, säger Håkan Nordin.

Avsikten är att ta vara på den energi som finns, dels genom att använda den gröna energin från älven, dels genom att återanvända energi som värme i exempelvis växthus. Men man arbetar också med modeller för hur man kan kyla ner datacentras varma servrar på det mest effektiva sättet.

– Det är en central del, att inte bara blåsa ut energin utan verkligen tänka ett steg till, menar Håkan Nordin.

– Det pågår många parallella projekt och tanken är att visa att det här fungerar i kommersiell skala. På så vis kan man säga att Plug and Play är ett område förberett för att snabbt kunna demonstrera att ett projekt fungerar i verkligheten. Nästa steg är att skapa större, storskaliga symbiosprojekt mellan elintensiva aktörer och till exempel livsmedelsbranschen. Här uppe i norr importerar vi exempelvis cirka 95 procent av våra grönsaker. Genom återanvändning av grön energi kan vi skapa helt nya former för grönsaksodling och främja lokalproducerat året om. Det finns en enorm potential i det här.

Satsningen gäller förstås också logistik.

– Om vi ska producera en massa grönsaker  måste vi ju även få ut dessa på marknaden. Nu skapar vi ett lokalt matkluster i Boden med allt från hobbyodlare till grossister för att kunna satsa storskaligt. Vi satsar också på aquaponi-projekt med fiskodling, insektsodling och växthus i symbios, berättar Håkan Nordin.

Han förklarar att de projekt som pågår i Plug and Play också hänger samman med andra investeringar, inte minst i biogas. Gammal teknik byggs helt enkelt ihop med ny och skapar en större symbios.

Våren 2020 utnämnde Energimyndigheten området till en strateginod för ett flexibelt och robust energisystem och produktion i världsklass.

– Vi tittar också på att utveckla elsystemet i stort genom en flexibel elanvändning hos datacenter och tillföra batterilager för att göra elsystemet ännu starkare. Vi skapar också en digital plattform för energiflöden och materialflöden som är grund till framtidens affärsmodeller, avslutar Håkan Nordin.

Senast uppdaterad: 2021-03-18