Vy över Åcenter och Boden centrum en vinterdag.

Boden välkomnar infrastruktursatsningar i norr som en del av ett nödvändigt samhällsomställningsstöd

Regeringen börjar nu svara upp på de stora industriella satsningarna som genomförs i norra Sverige. Under torsdagen har regeringen fattat ett beslut att ge Trafikverket i uppdrag att påbörja en del av den processen. Bodens kommunalråd Claes Nordmark välkomnar beslutet och föreslår att det införs ett samhällsomställningsstöd till kommuner som ska hantera de stora etableringarna.

Trycket på den befintliga transportinfrastrukturen är redan idag en utmaning. När 700 miljarder svenska kronor investeras i norra Sverige för att möta upp den globala, gröna industriomställningen kan t.ex ett underdimensionerat järnvägsnät bli en flaskhals och en svag länk för att få ut den ökade effekt de aktuella satsningarna förväntas generera.

Därför ger regeringen, via infrastrukturminister Tomas Enroth, Trafikverket i uppdrag att inventera och se över vad som behöver göras i norra Sverige för att möta de kommande och ökande behoven från de industriella satsningar som nu görs. Återrapporteringen ska ske redan den 22 november vilket indikerar att ärendet anses brådskande.

- Det är ett glädjande besked och regeringen visar att de tar den starka och snabba utvecklingen i norra Sverige på allvar. Redan 2024 ska H2 Green Steels gröna stålverk stå klart här i Boden och då kommer det att bli trångt på både Malmbanan och på vägarna. Därför brådskar det med kapacitetsförstärkningar, säger Claes Nordmark, kommunalråd (S) Boden.

I Bodens kommun ska man tillsammans med H2 Green Steel bokstavligt talat ansluta ett helt nytt, grönt vätgasdrivet stålverk till den befintliga malmbanan vilket direkt kommer att öka kravet på tillgänglighet på en redan hårt trafikerad sträcka. Kommunledningen, med kommunalrådet Claes Nordmark i spetsen, har inlett en dialog med regeringskansliet då man ser någon form av samhällsomställningstöd som en nödvändighet för att lyckas omhänderta och säkerställa den accelererade samhälls- omställningen kommunen nu påbörjat. Bodens kommun ser regeringens uppdrag till Trafikverket som en välkommen del av detta.

- Det här positiva beslutet från regeringen behöver följas av fler. Vi föreslår införandet av en form av ett samhällsomställningsstöd riktat till kommuner som ska ta emot stora etableringar av ett nationellt intresse. Det är en enorm utmaning för en kommun av Bodens storlek att möta upp investeringar kopplat till H2 Green Steels stålverk som ligger kring 25-30 miljarder. Här behöver vi ett direkt riktat ekonomiskt stöd från staten till berörda kommuner och det brådskar, säger Claes Nordmark, kommunalråd (S) Boden.

Kontakt / Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27

Senast uppdaterad: 2021-09-23