Hej på minoritetsspråk

Dialogmöte om Bodens kulturliv med nationella minoriteter & urfolk

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Vi vill ha din åsikt om Bodens kulturliv inför framtagande av Bodens nya kulturplan 2022-2026.

I dialog med föreningar och representanter för de fem nationella minoritetsgrupperna; samer, judar, tornedalingar, romer och Sverigefinnar, ska Bodens kommun i kulturplanen främja, bevara och utveckla de nationella minoriteternas och urfolkets språk och kultur för ett bättre Boden att leva och verka i. Vi vill träffa dig, som känner att du tillhör en av våra nationella minoriteter i kommunen, och lyssna på vad ni tycker och tänker om hur kulturen kan utvecklas under de kommande åren. Vi kommer även under mötet ta upp frågan om hur rätten till inflytande för de nationella minoriteterna ska tillgodoses i Boden.

Varmt välkommen att anmäla dig till mötet! P.g.a. rådande situation kommer mötet genomföras digitalt via Teams. Länk till mötet kommer skickas till samtliga anmälda dagen innan mötets genomförande.

Datum & tid: 22 juni kl.18.00
Plats: Online (teams)
Anmälan: Via anmälningsformulär eller via mejl till nina.uusitalo@boden.se senast den 20 juni för att säkerställa att du hinner få länk till mötet.

För frågor om anmälan, kulturplanen eller annat, kontakta Nina Uusitalo på 0921-62490 eller via mejl nina.uusitalo@boden.se

Senast uppdaterad: 2021-05-24