Svartvit bild på flickor som tränar dans.

Dialogmöten inför ny Kulturplan 2022-2025

Bodens kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny kulturplan för kommunen som ska gälla för perioden 2022-2025. Kulturplanen är det dokument som beskriver vision, fokus och insatser för hur kulturen ska utvecklas i Boden de närmaste åren. Som en del i arbetet bjuder vi nu in kultur- och arrangörsföreningar, kulturorganisationer samt utövare inom de olika kulturformerna i Boden till webbmöten för att tycka till.

Vilka insatser anser ni behövs för att Boden ska bli en än bättre kulturstad att bo och verka i? Finns det något som behöver satsas extra på eller något område som ni anser behöver lyftas fram mer?

Under mars-månad anordnar Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen fyra digitala webbmöten riktat mot kultursektorn. Fler dialogmöten med andra målgrupper och föreningar kommer anordnas senare under våren. För att möjliggöra att samtliga mötesdeltagare får tillfälle att prata så begränsar vi antalet deltagare till 20 personer per webbmöte. Om möjligt så rekommenderar vi att en person per förening och/eller kulturorganisation deltar för att se till att så många som möjligt kan anmäla sig. Diskutera gärna frågan inom er organisation om vad ni tycker behövs, vad som kan förbättras eller vilka insatser som ni anser viktiga för kulturens utveckling i Boden. Om behov och efterfrågan finns så kan fler mötestillfällen anordnas.  

Datum för webbmöten 

24 mars kl. 18
25 mars kl. 18
31 mars kl. 18
7 april kl. 18 (tidigare 1 april avbokat på grund av skärtorsdag)

Anmälan

https://simplesignup.se/event/177607-webbmoete-infoer-framtagande-av-kulturplan-boden-2022-2025

Cirka en dag innan webbmötet får ni en länk skickad till den mejladress som ni angav vid anmälningstillfället. Dubbelkolla därför att mejladressen ni anger i anmälningsformuläret är korrekt. Om ni inte har möjlighet att delta i något av webbmötena men ändå vill lämna synpunkter och/eller inspel på vad ni tycker är viktigt så kan ni mejla till kfu@boden.se. För frågor om kulturplanen, arbetsprocessen eller hur du anmäler dig till webbmötena, kontakta Nina Uusitalo på 0921-62490 eller via mejl på nina.uusitalo@boden.se

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen
Kommunledningsförvaltningen

Foto: Mats Engfors / Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-12-21