Studenter på Boden Gamecamp vid datorn med citat: I den här branschen samarbetar man över kontinenter, länder och hav och det gör också  att det blir naturligt att samarbeta över gränserna nationellt, säger Emil Sandberg

Ekosystemet Boden Gamecamp skapar nya möjligheter

Med utbildningar, praktikplatser, arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter bygger Boden Gamecamp ett ekosystem som ger nya möjligheter för Boden.

- Spelindustrin är en av Bodens främsta tillväxtstrategier för att skapa fler utbildningar och arbetstillfällen. Det är en bransch som växer otroligt snabbt, säger Mattias Bergqvist, näringslivsutvecklare på Boden Business Park.

Det var 2017 som Mattias Bergqvist fick frågan att börja bygga en spelbransch i Boden.

– Vi hade inga givna förutsättningar alls och det var en extremt spännande utmaning att få börja med ett blankt papper och bygga en bransch från grunden. Därför känns det fantastiskt roligt nu att se hur långt vi kommit på bara fyra år, säger han.

Till hösten 2021 drar en gymnasial utbildning med inriktning på spel, och tre nya spelutbildningar på YH-nivå, igång i Boden.

– Vi kommer att ha mellan 180 och 200 elever som studerar spel här i Boden. Av eleverna kommer cirka 80 procent från södra Sverige och 10 procent från andra delar av världen medan 10 procent kommer från Bodens närområde, säger Emil Sandberg, näringslivsutvecklare på Boden Business Park.

Bert-Olov Ström, gymnasiechef vid Björknäsgymnasiet i Boden, berättar att gymnasieutbildningen i Boden ska planeras utifrån tre perspektiv: elevernas önskemål, branschens önskemål och tankarna kring var utvecklingen av framtidens arbetsmarknad kommer att ske.

– Utbildningen GameDev är ett mycket bra exempel på det tredje perspektivet, säger han.

– Digitaliseringen av vårt samhälle är något som vi bara har sett början på hittills. Den utbildning som vi erbjuder eleverna inom ramen för GameDev ger dem kunskaper och färdigheter som kommer att efterfrågas inom en mängd områden i framtiden. Spelindustrin är bara ett av dessa områden. Att visualisera och digitalisera sin verksamhet är något som vi är övertygade om att de allra flesta branscher kommer ägna mycket tid och energi åt under det närmaste årtiondet.

– Den utbildning som vi nu erbjuder har kommit till i dialog med spelutvecklingsbranschen och ligger helt i linje med ett av de utvecklingsområden som är prioriterade inom Bodens kommun. Det är med stor glädje och spänning som vi till hösten ser fram emot att få hälsa de allra första eleverna välkomna till Björknäsgymnasiet och Boden Business Park.

Boden Gamecamp

Boden är idag den nordligaste orten för spelindustrin i Sverige. Genom ekosystemet Boden Gamecamp skapas helt nya möjligheter för människor att engagera sig i spelindustrin, med allt vad det innebär av spel- och webbutveckling, och samtidigt skapa sig ett liv i norra Sverige.

– Boden har väldigt bra förutsättningar för infrastruktur och tack vare en målmedveten strategi ser vi verkligen hur det går åt rätt håll. Det här är en målinriktad kommun med många engagerade spelföretag och vi ser även hur kringliggande branscher och bolag engagerar sig. Vi jobbar ständigt med att skapa förståelse för spelindustrins många möjligheter och ser nu en ökad medvetenhet om hur man kan komplettera gamla, befintliga branscher via spelkompetensen, säger Bert-Olov Ström. Spetskompetensen när det gäller spelutveckling har bidragit till att ta världen till Boden. Emil Sandberg utvecklar: 

– Vårt arbete är till stor del, nästan 90 procent, internationellt. Ett normalt år, utan pandemi, brukar vi få två-tre utländska besök varje månad. Även om det här är en ung bransch så har det tidigt varit självklart med mångfald och jämställdhet, och att kunna samarbeta var man än befinner sig. I den här branschen samarbetar man över kontinenter, länder och hav och det gör också att det blir enkelt och naturligt att samarbeta över gränserna även nationellt.

Målsättningen är att bli ännu större och vara en etablerad aktör i spelutvecklingen i Sverige.

– Med en stor portion sunt förnuft har vi byggt upp det här från grunden och skapat mötesplatser för människor och företagare som ser möjligheten i att finnas nära studenter och den talang som finns här. På så vis har vi fått företag att etablera sig här i Boden, inskjuter Mattias Bergqvist.

Boden Gamecamp skapar också helt nya förutsättningar för unga att stanna kvar i Boden, och för nya invånare att flytta in.

– Det är jätteviktigt för oss att som en liten stad vara nära och angelägna för de som stannar, och som flyttar hit. Att skapa förutsättningar där ett bra arbetsliv kan vävas samman med ett gott liv, avslutar Emil Sandberg.

 

Senast uppdaterad: 2021-03-19