En vecka fri från våld

En vecka fri från våld 2021

22-28 november deltar Bodens kommun i den nationella temaveckan En vecka fri från våld med syfte att uppmärksamma att våld går att förebygga. Polisen, elevhälsan och ungdomsmottagningen besöker Björknäsgymnasiet och vårdnadshavare bjuds in till en föreläsning.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med. Vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet. Mäns våld är ett av våra största samhällsproblem men våldet går att förebygga.  

Under vecka 47 pågår En vecka fri från våld som är en rikstäckande och årligen återkommande kampanj- och aktivitetsvecka. Syftet med veckan är att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet som pågår runt om i landet, i regionen och här i Boden.  

Föreläsning om våld i ungas relationer

Föreläsaren Zandra Kanakaris grundare av 1000 möjligheter föreläser om våld i ungas nära relationer - vad är det, hur vanligt är det, hur kan vi få hjälp?
Föreläsningen är inspelad onsdagen den 24 november 18.30-19.30 och du kan se den via länken nedan:

Våld i ungas relationer

Länken fungerar i de flesta webbläsare oavsett om du vill titta på den via din telefon, surfplatta eller dator. 

Satsning på ungdomar 

Bodens kommun arrangerar tillsammans med Polisen flera aktiviteter under veckan och vi lägger särskilt stort fokus på ungdomar. Personal från Polisen, socialtjänst, ungdomsmottagningen och elevhälsan finns på plats på Björknäsgymnasiet för att prata med ungdomarna. För att öka kunskapen om vad våld är och hur det kan starta så finns det även affischer uppsatta på Björknäsgymnasiet under veckan och på skolans samtliga digitala skyltar rullar bildspel med information. 

– Ofta tänker man på våld i det offentliga rummet, eller våld i nära relationer, men våld är mycket mer än så och börjar mycket tidigare. Det är viktigt att arbetet påbörjas i ett tidigt stadium när det gäller att förebygga våld, både genom att öka kunskapen hos barn och ungdomar i skolan och genom föräldrautbildningar, säger Christine Damström, kvalitetsledare på individ- och familjeomsorgen på Bodens kommun. 

Kunskap är en nyckel 

Bodens kommun anordnar även en föreläsning inriktad på vårdnadshavare med barn i årskurs 4-9 och gymnasiet.  

– Ju mer kunskap man har om våld, hur det kan se ut, kopplingar till destruktiva normer och psykisk ohälsa, ju tidigare kan man också se tecken och agera. Vi måste alla hjälpas åt i denna fråga och därför bjuder vi in vårdnadshavare till en föreläsning som ska öka kunskapen om våld, säger Christine Damström. 

Man har också tagit fram ett kunskapsquiz med frågor för barn och ungdomar och ett för vuxna. De som tar sig tid att svara på frågorna har chans att vinna fina priser. 

Arrangeras i samverkan 

Initiativet En vecka fri från våld är skapat av Unizon och MÄN med visionen att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. Konceptet stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

I Norrbotten arrangeras En vecka fri från våld av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Athena, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Piteå kommun, Arjeplog kommun, Överkalix kommun, Övertorneå kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. 22-28 november arrangeras föreläsningar, filmvisningar, utställningar och panelsamtal på olika platser i länet. 

Mer information

Läs mer om kommunens arbete mot våld i nära relationer: 

https://www.boden.se/kommunen/stod-och-omsorg/vald-i-nara-relationer  

https://www.boden.se/nyheter/2021/sa-ska-relationsvaldet-minska  

 

Senast uppdaterad: 2024-02-19