Sex stycken händer på varandra

Föreningar och dialog om demokratins utveckling

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män fick rösta i valet till riksdagen. Det var första gången som kvinnorna hade rösträtt i riksdagsvalet. Därför har 2021 utnämnts till ett Demokratiår.

Sveriges föreningsliv har alltid spelat en viktig roll i vardagsdemokratin. Idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund, nykterhetsföreningar, fackliga organisationer med mera. Därför vill de politiskt valda i kommunfullmäktige gärna få chansen att prata demokrati med just din förening.

Hur kan vi tillsammans, föreningarna och kommunen gemensamt, utveckla demokratin i Boden? Hur ska fler kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen, så att de känner sig bättre representerade när viktiga beslut ska fattas?

Delta i ”Bodens demokrativeckor”!

Det fungerar så här:
• Din förening bjuder in till ett arrangemang.
• Ledamöter och ersättare i fullmäktige står till förfogande fram till 22 nov.
• Föreningen väljer själv hur många och vem/vilka ni vill ha på besök.
• Föreningen väljer även vad ni vill diskutera – det enda kommunen begär är att det handlar om att utveckla demokratin i Boden. Vilka brister i demokratin upplever ni? Kan din förening bidra till en lösning?

Inbjudan
Föreningen kan vända sig direkt till den/de personer ni vill bjuda in och göra upp om dag och tid. Adresslista finns att ladda ned som bilaga på denna sida. Om ni vill ha hjälp i kontakten kan ni skicka mail till jan-olov.backlund@boden.se, så hjälper han till att sprida inbjudan vidare.

Vi hörs i det demokratiska samtalet!

Ladda ner dokument
Förtroendevalda och uppdrag
Ladda ner dokument
Infoblad om demokrativeckor 2021
Senast uppdaterad: 2021-10-15