Bodenföretagare som har samlats i lokalen Verkstan på Boden Business Park för företagsfrukost 2019.

Företagsklimatet i Bodens kommun stärks ytterligare visar ny mätning

Efter toppnoteringen i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) företagsklimatranking i april offentliggörs nu första delen av Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Och mönstret är tydligt, företagsklimatet i Bodens kommun klättrar även där till en ny toppnotering.

Det är via näringslivets egen nationella intresseorganisation som bilden av Boden som bra kommun för företagande förstärks. Bodens kommun har under en serie år strategiskt verkat för att långsiktig stärka och utveckla samarbetet med Bodens entreprenörer och det lokala näringslivet. Det har också gett resultat och Boden ligger nu i täten av Norrbottens 14 kommuner närmast följt av Arjeplog och Älvsbyn.

Svenskt Näringsliv mäter varje år drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Svaren räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Den slutgiltiga rankingen presenteras senare i höst.

- Det här stärker bilden och trenden vi sett i Boden. Vi har lyckats skapa ett väldigt givande samarbetsklimat med våra företagare och vårt lokala näringsliv. Det stärker också attraktionskraften för nyetableringar vilket känns riktigt bra och nu ska vi fortsätta resan med att förbättra Bodens företagsklimat ännu mer, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

- Att vi under pågående pandemi ändå lyckas stärka vårt förtroende hos våra företagare känns hedrande. Boden är på väg in i en historisk industriell omställning och utveckling där vår goda relation till vårt lokala näringsliv kommer att vara en framgångsfaktor. Därför känns det här extra viktigt, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

För mer information och siffror foretagsklimat.se/boden

Kontakt /

Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27
Mats Berg, kommunchef, 070-675 77 80

Senast uppdaterad: 2021-05-25