Bild från Kulturnatta. Himlen är klar och folk tittar på en dansföreställning på scen.

Förslag till kulturplan 2022-2026

Nu har ett förslag till Bodens kulturplan för perioden 2022-2026 tagits fram. Läs förslaget och kom med synpunkter senast den 7 november.

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen har under 2021 arbetat för att ta fram en ny kulturplan för Bodens kommun som ska gälla för perioden 2022-2026. Förslaget har arbetats fram tillsammans med representanter från kultursektorn, kulturföreningar, seniorer, ungdomar och Bodensare med syftet att utreda vilka behov och utvecklingsområden som bör prioriteras för ett bättre kulturliv i Boden.

Förslaget går nu på en kort remissrunda för att samla in synpunkter innan den går till beslut. 

Vill du läsa förslaget och komma med synpunkter?
Ladda ner förslaget som pdf här nedan och lämna in eventuella synpunkter till oss senast den 7 november. Efter det datumet gör vi en sista revidering inför att kulturplanen går upp till Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden för beslut. Målsättningen är att planen ska tas av Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i december för att sedan tas av Kommunfullmäktige i januari 2022. Skicka eventuella synpunkter till nina.uusitalo@boden.se

För frågor om kulturplanen, arbetsprocessen eller annat kontakta:

Nina Uusitalo
Kulturutvecklare
Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Tel: 0921-62490
E-post: nina.uusitalo@boden.se

Ladda ner dokument
Förslag till Bodens kommuns ku...
Senast uppdaterad: 2022-03-04