Illustration över ett förslag till bostadsområdet Petön på Sävastöns norra udde.

Här är visionen för Bodens nya stadsdel – Petön

Boden växer och det finns ett stort behov och intresse av nya bostäder av många olika typer. Därför planeras ett nytt bostadsområde på Sävastöns norra udde, Petön. Visionen för området är något helt nytt, en variation av bostadstyper med närhetslivet i fokus. 

– Av alla hållbarhetsaspekter vill vi ha blandade bostäder och bostadsformer. Med anledning av etableringen av H2 Green Steel behöver vi nya bostäder och vi tycker att Petön är bra för få mer flexibel och blandad bebyggelse, säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef på Bodens kommun. 

Enligt ett förslag på områdets utformning ska här byggas en variation av bostadstyper, tanken är att det ska bli radhus, parhus, lägenheter och villatomter i varierande storlek . Alla bostäder ska enligt visionen ha en egen trädgårdsyta och för de mindre tomterna tillkommer odlingslotter. Dessutom planeras gemensamma växthus, bastu, badtunna, skotergarage, parker, promenadstråk och ett torg i centrum av bebyggelsen. Det blir nära till det bästa i livet, det blir närhetsliv på riktigt. 

Arkitektbyrån Sandell Sandberg, med Thomas Sandell i spetsen, har tagit fram två förslag som ses på bilderna och de har bland annat hämtat inspiration från Gamla Enskedes lummigt charmiga radhuskvarter. 

– Vi är i ett tidigt skede och vi har inte ett färdigt förslag till detaljplan men det här är något vi kommer att jobba mer med och se över olika konsekvenser. Det finns en del utmaningar och frågeställningar att ta ställning till men vi fortsätter att jobba utifrån den här idén.  

Förhoppningen är att ett förslag till en detaljplan ska finnas på plats innan årsskiftet och gå ut på samråd till berörda parter.  

– Utifrån planförslaget ska vi gå ut i samråd med berörda parter och ha en dialog. Vi behöver också bygga ut kommunal infrastruktur, vatten, avlopp och fjärrvärme, så det kanske blir klart först 2023, säger Lars Andersson.  

För den som vill orientera sig närmare så ska det nya bostadsområdet ligga just bortanför Maran på Sävastön, ett område som kantas av Luleälven på ena sidan och Sävastån på andra. Området närmast Sävastån föreslås bevaras som naturområde. Man tittar också på lösningar för att trafik till området ska påverka närliggande kvarter så lite som möjligt. 

sävast udde alternativ 1

Sävast udde 2

Senast uppdaterad: 2023-10-13