Flygbild över byggnad.

Just nu är det höga vattenflöden i Boden

Den senaste tidens kraftiga nederbörd gör att vi nu har högre nivåer och flöden än normalt i Buddbyträsket, Bodträsket och Svartbyträsket.

Bodens Energi arbetar med att vidta åtgärder för att förhindra eventuella översvämningar och har öppnat utskoven uppströms sjösystemet och tömmer Bodån på så mycket vatten det går. 

Bodens kommun bevakar läget och har beredskap för eventuella störningar. Vid behov märker vi upp de områden där vattnet översvämmat väg eller gång- och cykelväg och sandar områden med risk för ishalka.  

Vad kan man vänta sig?

SMHI utfärdat en Klass 1-varning för rikliga snömängder under kvällen på tisdag samt under onsdag. Hur nederbörden påverkar vattenmängderna är svårt att veta men det kan leda till högre flöden med vatten och ishalka på vissa platser i centrala Boden.

Ta det försiktigt så du inte halkar om det fryser på, det kan vara is under snön!

 

 

Senast uppdaterad: 2021-10-19