Överste Nils Johansson, garnisionschef.

Militärstaden Boden växer

Ända sedan riksdagen beslutade att bygga Bodens fästning år 1900 har Boden varit en strategiskt viktig plats för försvaret av Sverige, och faktiskt en av anledningarna till att Boden utvecklades som stad. Än idag är Boden en av de största garnisonsorterna och efter år av neddragningar växer den militära verksamheten i kommunen igen.

Mot bakgrund av ett mer osäkert omvärldsläge beslutade riksdagen i december förra året att landets försvar måste stärkas. För Försvarsmakten som helhet innebär det att krigsorganisationen växer, från dagens 60 000 till 90 000 befattningar. Under de närmaste fem åren kommer Försvarsmakten att utbilda fler värnpliktiga och växa både på bredden och på djupet.

– Det är ett historiskt försvarsbeslut på många sätt, säger garnisonschefen Nils Johansson. Det innebär ett stort ekonomiskt tillskott som ger oss en ökad försvarsförmåga i en osäker omvärldsutveckling.

Försvarsbeslutet innebär en positiv utveckling för samtliga förband och enheter i Bodens garnison. Med tillväxt och ökade volymer kommer ett större behov av stödfunktioner, så alla verksamheter påverkas. Konkret betyder det för Bodens garnison bland annat att en mekaniserad Norrlandsbrigad i sin helhet kommer att utbildas och vidmakthållas här. Det innebär fler värnpliktiga, men även utökad utbildning i Boden av officerare för artilleriet.

– Vi kommer åter att utbilda förmågor som vi inte utbildat här på många år. Det handlar till exempel om fältarbeten, luftvärn och funktioner inom samband och logistik. Alla de delar som en brigad behöver för att kunna verka, kommer att utbildas här, säger Nils Johansson.

F√∂rsvarsmakten, deras bildFoto: Försvarsmakten

Tillväxten betyder inte bara fler värnpliktiga i Boden. För att kunna växa behöver garnisonen också fler officerare och civilanställda.

– En framgångsfaktor är att vi klarar  personalförsörjningen. Under de kommande åren behöver vi ett hundratal nya medarbetare i garnisonen och här är det goda samarbetet med kommunen en viktig del. Det börjar med de värnpliktiga, som vi ser som våra blivande medarbetare. Där bidrar kommunen så att de ska trivas så bra som möjligt under sin värnplikt. Men samarbetet omfattar även andra områden som är viktiga för att vi ska kunna växa, både vad gäller personal och infrastruktur, säger Nils Johansson.

– Det blir inga synliga förändringar imorgon, men vi är i början på en resa, där Försvarsmakten i Boden fortsätter utvecklas under de kommande åren och mot 2030, säger Nils Johansson.

Senast uppdaterad: 2023-12-21