Vy över mark i Svartbyn.

Norrbotten ska leda utvecklingen av det gröna fossilfria stålet

Boden och Luleå uppvaktar tillsammans regeringen för att göra Norrbotten till ett naturligt kluster och testbädd för utvecklingen av det gröna fossilfria stålet.

Med ett gemensamt brev till statsminister Stefan Löfven vill Bodens och Luleås kommunalråd göra Norrbotten till ett centra för den fortsatta utvecklingen av det gröna fossilfria stålet. Med de massiva nyindustriella satsningarna i Norrbotten med runt 700 miljarder i investeringar det närmaste decenniet intar länet en tätposition i den gröna samhällsomställningen.

H2 Green Steels revolutionerande satsning på ett grön integrerat stålverk i Boden, SSAB:s omställning i Luleå, LKAB:s i Malmfälten och Luleå och Hybritprojektet i Gällivare gör Norrbotten till den naturliga arenan för den fortsatta, viktiga vidareutvecklingen av ett svenskt högkvalitativt grönt stål. Här finns traditionen, kompetensen, forskningen och nytänkandet.

- Vi vill att Norrbotten ska bli en testbädd för hela EU för utveckling av det gröna fossilfria stålet, eftersom här finns alla förutsättningar. Vi vill skapa en fysisk miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling och tester kring framställning av grönt stål både vad gäller tjänster, processer och organisatoriska lösningar, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande (S) i Boden.

- Under Sveriges EU-ordförandeskap första halvåret 2023 föreslår vi en europeisk högnivåkonferens om fossilfritt stål i Luleå och Boden. Med ett event på den nivån är vår ambition att öka kunskapen och efterfrågan i EU kring fossilfritt stål och samtidigt bekräfta bilden av Sverige som en ledande nation och innovationsland i den gröna samhällsomställningen, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande (S) i Luleå.

Senast uppdaterad: 2021-10-08