Företaget Klara Vatten genomför reduktionsfiske i Svartbyträsket.

Nu börjar årets insats för friskare sjöar

Från onsdag den 1 september och tre veckor framåt kommer företaget Klara Vatten att genomföra så kallat reduktionsfiske i sjöarna runt Boden.

Fisket äger rum i Svartbyträsket, Buddbyträsket, Vittjärvsträsket och Bodträsket. Syftet är att förbättra siktdjupet och minska problemen med algblomning i sjöarna. Fisket inriktar sig på vitfisk som mört och braxen, som finns i överflöd. Det är den fisken som livnär sig på zooplankton, och skapar en obalans i sjöarna som gynnar algblomningen.

Projektet finansieras till 90 procent statligt i form av LOVA-bidraget, vilket har sökts hos länsstyrelsen och som finns till just för lokala vattenvårdsprojekt.

Det här blir fjärde hösten i rad som det storskaliga reduktionsfisket genomförs. Det är ännu för tidigt att säga hur lyckat projektet varit, men vi har under sommaren 2021 observerat bättre siktdjup och mindre algblomning i sjöarna.

Fångsten transporteras till Biogasverket i Boden där den används för att producera fossilfritt fordonsbränsle.

Senast uppdaterad: 2021-08-31