Kommunalråd Claes Nordmark på ett berg i snön med Boden centrum i bakgrunden.

Nu börjar det gröna stålets revolution

H2 Green Steels etablering av en integrerad produktionsanläggning för grön stålproduktion bidrar till en ny industrirevolution och framtida tillväxt i vår region. Klimatsmart produktion byggd på norrländsk vatten­ kraft gör dessutom att stålnäringens klimatavtryck begränsas kraftigt.

Boden är en grön stad, en plats med en direkt närhet till en storslagen norrbottnisk natur. Som gammal garnisonsstad har vi ett grönkamouflerat DNA som länge har byggt bilden av Boden. Men inom några få år är det en förändrad stad som de nya, växande kullarna av värnpliktiga kommer till. Stålstaden Boden – en grön stad där vi med hjälp av grön el producerar grönt stål.

Det blir möjligt genom H2 Green Steels storskaliga satsning som ska vara i produktion redan år 2024. Här planeras för fem miljoner ton fossilfritt stål per år. Det är en miljardsatsning som kommer att skapa många nya jobb och förändra bilden av Boden radikalt. Vi i Boden och våra grannar i Luleå gläder oss åt att få vara med om en revolution inom basnäringarna som ger påtaglig nytta för vårt klimat och bidrar till möjligheterna att uppfylla målen i Agenda 2030.

Annars när vi i Boden pratar basnäring brukar vi mena besöksnäringen, där vi verkar på en global marknad. Det enkla och nära blir här i kombination med ett enormt entreprenöriellt driv och ett genuint värdskap något världsunikt. Vi har både spets och bredd, vi hjälper varandra och gräver där vi står. Om ni har vägarna förbi Treehotel eller Arctic Bath så förstår ni vad jag menar.

Spelbranschen är en annan näring där vi på väldigt kort tid har etablerat oss som Sveriges nordligaste spelhub. Med eftergymnasiala utbildningar, en färsk spelinkubator, etableringar av spelföretag från olika delar av världen och nu även uppstarten av ett gymnasieprogram med riksintag blir Boden Gamecamp en del av en annan växande global marknad. Vi har den digitala infrastrukturen, vi har nybyggda och skräddarsydda lokaler på Boden Business Park och de digitala talangerna börjar hitta hit.

Vi arbetar offensivt med vår samhällsplanering vare sig det gäller företagsetableringar eller bostadsbyggande. Runt vårt mindre företagsområde Boden Plug and Play projekteras och byggs det. Vi släpper löpande tomter för bostäder, senast bokades 26 villatomter på knappt 7 minuter. Framför allt familjer vill bygga nytt och flytta hit där vi har nära till allt som är viktigt och lite till, det vi i Boden har valt att kalla närhetsliv.

Grön energi från Luleälven kombinerat med naturlig kyla gör Boden till en optimal plats för serverhallar. Lägg till det förkärlek för miljöåtervinning, övergripande cirkulärt tänk och forskning i framkant ser vi nya möjligheter i framtiden. Energimyndigheten valde Boden till strateginod när det gäller framtidens resurseffektiva energianvändning och det ser vi som ett kvitto på att vi tänker rätt. Vi tror att fokus på energidriven näringslivsutveckling kombinerat med ett hållbart, cirkulärt förhållningssätt, är bra för framtiden.

CLAES NORDMARK

Kommunalråd / Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2024-01-09