demokratistugan

Nu rullar Demokratistugan in i Boden 

Nu firar vi demokratin! 27-29 augusti kommer Demokratistugan till Boden och vi bjuder på ett späckat program med musik, workshops, panelsamtal och föreläsningar. Dessutom får bodensarna pitcha sina bästa idéer för politiker och tjänstepersoner.  

2021 firar vi 100 år av allmän och lika rösträtt. Ändå har 33 % av Bodensarna dålig koll på vilka som styr i Sverige. Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Nu kommer den till Boden. 

Stugan kommer att finnas på hembygdsområdet i Boden 27-29 augusti 2021, i anslutning till Skördefest & miljödagar. I stugan finns en hel del information om demokratins framväxt och utmaningar i form av interaktiva utställningsinslag. Det kombinerar vi med egna lokala programpunkter. 

Invigning 

Den 27 augusti klockan 12:30 invigs Demokratistugan av Eivy Blomdahl (ordförande kommunfullmäktige), Claes Nordmark (kommunalråd och ordförande kommunstyrelsen), Lotta Finstorp (landshövding i Norrbotten).  

– Vi märker att det demokratiska samtalet förändras inte minst under den pandemi som råder. Samtalsklimatet i våra sociala medier hårdnar. Extremistiska rörelser ökar i hela Europa. Sammantaget känns det viktigt att uppmärksamma 100-års jubileet för införandet av allmän rösträtt. Syftet är att utveckla och stärka demokratin inför de kommande 100 åren. Vi hoppas att kommunmedborgarna tar chansen att diskutera demokratin för den är värd att värnas, säger Eivy Blomdahl, kommunfullmäktiges ordförande, som beställde demokratistugans besök i Boden. 

Aktiviteter 

Under de tre dagarna arrangeras bland annat workshops om demokratins utmaningar, paneldiskussioner kring demokrati och integration och musikunderhållning från Björknäsgymnasiets estetiska program och den lokala kulturprofilen Madde Lundberg. Det blir även ett samtal mellan motorburen ungdom, kommunen och Polisen. 

Klockan 14:30 på fredag, lördag och söndag har bodensarna möjlighet att själva pitcha sina Bodenförslag till paneler av tjänstepersoner, politiker och sakkunniga.  

Fredagens paneltema: En kommun för yngre och äldre – Skola, förskola, fritid unga, äldreomsorg. 
Lördagens paneltema: En hållbar kommun i utveckling – Miljö/energi, näringsliv, samhällsbyggnad.  
Söndagens paneltema: En attraktiv kommun för alla – Fritid, kultur/event, centrumutveckling. 

– Jag hoppas att arrangemanget kan göra att vi i högre utsträckning börjar diskutera och tänka kring demokratins värden och hur vi ska göra för att utveckla den, säger Jan-Olov Bäcklund, kommunstrateg, som samordnar de lokala aktiviteterna i Boden.  

Interaktiva övningar

I stugan finns också flera olika övningar som lämpar sig för såväl enskilda besökare som för mindre grupper. Övningarna fokuserar bland annat på grundläggande fri- och rättigheter, rösträttshistorien, demokratiska beslutsprocesser och demokratins utmaningar. 

– I det mobila kunskapscenter som demokratistugan är kan vi lära oss mer om demokratins historia, samtid, framtid och om den lokala demokratin, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år. 

På turné och  online

 I Norrbotten besöker stugan Boden, Gällivare (24-25 augusti) och Haparanda (1-4 september). Arrangemangen sker i samverkan med Länsstyrelsen Norrbotten. För de som inte kan besöka den fysiska stugan, eller som vill fördjupa sig ytterligare i olika demokratiaspekter, finns även en digital demokratistuga i 3D-version som kan nås online. Här finns möjlighet att göra interaktiva demokratiövningar, lära sig mer om demokrati och se filmer med demokratiteman. 

– Under våra demokrativeckor senare i höst kommer vi dessutom erbjuda föreningar och organisationer möjlighet att bjuda in politiker för samtal. Det är ju vårt gemensamma samtal som bidrar till att forma vårt samhälle, allt ifrån i den politiska församlingen till den ideella föreningen, på torget eller i debattrådarna på internet, säger Eivy Blomdahl. 

Håll avstånd

Samtidigt som vi gärna vill ha många besökare påminner vi om att pandemin ännu inte är över. Det är tillåtet att genomföra marknader utomhus, men fortfarande ska vi iaktta försiktighet, hålla avstånd och undvika trängsel. Därför kommer arrangörer och utställare att vidta säkerhetsåtgärder. Använd gärna munskydd och handsprit. 

Senast uppdaterad: 2023-11-03