en hög med returpapper

Nu tar kommunerna över ansvaret för returpapper

Från och med årsskiftet tar kommunerna över insamling av returpapper.

Ända sedan 1994 har Sverige haft producentansvar på returpapper samt förpackningar. Nu upphör producentansvaret för returpapper, och ansvaret för insamling och återvinning läggs på kommunerna i stället. Producentansvaret på förpackningar kvarstår.

Här kan du lämna:
Vid återvinningsstationer och återvinningscentraler kan du fortsättningsvis lämna ditt returpapper i container/kärl märkta med tidningar och papper. Bodens kommun har anlitat en entreprenör att hämta detta.

För flerbostadshus:
Många flerbostadshus har fastighetsnära insamling av returpapper. Det avser kommunen att fortsätta med, och har därför ett samarbete med de tre större aktörerna på marknaden, Stena Recycling AB, Ragnsells AB och BDX Miljö AB. Det är dessa du ska kontakta vid frågor eller beställning av fastighetsnära insamling.

Vad kan man lämna i behållare för returpapper
I återvinningsbehållare för returpapper lämnar du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Är pocketböckerna i gott skickas lämnas i de med fördel till återbruk i första hand. Ta bort plastomslag och lämna dessa till plaståtervinning.

Vad hör inte hit?
Kuvert, post-it lappar och inbundna böcker samt pappersförpackningar.

Senast uppdaterad: 2021-12-21