Blond medelålders kvinna i blommig klänning framför ett rött toppigt hus i skogen, "The blue cone" på Treehotel.

Ny turismutbildning startas i Boden 

I höst startar en YH-utbildning inom turism i Boden – Arctic Hospitality Leader. – Swedish Lapland har blivit ett så starkt varumärke och för att hålla kvaliteten behöver vi ha utbildade människor, säger Britta Jonsson-Lindvall, grundare av Treehotel, som varit med i arbetet med ta fram utbildningens innehåll och inriktning. 

Det är Changemaker Educations som fått klartecken för yrkeshögskoleutbildningen som kommer att ha en stark lokal förankring. Britta Jonsson-Lindvall, grundaren av Treehotel i Harads, har varit med i hela processen i ansökan och förankrat utbildningen i besöksnäringen i Swedish Lapland. 

De studerande kommer bland annat att få djupgående kunskap om Swedish Lapland och befintliga produkter, aktiviteter, events och turistanläggningar. Men även djupgående kunskap om kundens preferenser, förväntningar, behov, mål och beteende vid val av upplevelser och resmål. 

– Det här betyder jättemycket för besöksnäringen i Swedish Lapland. Vi pratar konstant om kompetenshöjning, det är en ständigt pågående process, säger Britta Jonsson-Lindvall. 

Hon menar att samverkansaspekten är en framgångsfaktor inom besöksnäringen. Att till exempel kunna tipsa om upplevelser utanför det egna närområdet. Det är viktigt är att ha en lokal och regional kännedom om hela Swedish Lapland. 

Utbildningen ger även kunskaper om entreprenörskap och utveckling av verksamheten inom besöksnäringen. Dessutom kunskap om prissättning och paketering, samt att på ett ekonomiskt hållbart sätt utforma produkter och tjänster. 

– Hållbarhetstänket är jätteviktigt och kommer att genomsyra allting. Att förstå hela kedjan i ett besöksnäringsföretag, säger Britta Jonsson-Lindvall. 

Utbildningen omfattar 300 YH-poäng vilket innebär 1,5 års heltidsstudier. Totalt har 70 platser beviljats, 35 stycken per år.

Senast uppdaterad: 2021-01-19