bodenxt talks

Nyhet: Webb-tv om samhällsomställningen 

Vi steppar upp kommunikationen kring den stora industri- och samhällsomställning som just nu pågår i Boden och vår region. Se premiären av Bodenxt Talks.

För att öka transparensen i de processer som rör samhällsomställningen, skapa dialog och delaktighet med bodensarna och för att informera om allt nytt som händer väljer Bodens kommun att göra flera nya kommunikationssatsningar.  

Webb-tv 

I webbTV-sändningen Bodenxt Talks diskuterar vi aktuella frågor med inbjudna gäster och fördjupar oss i industri- och samhällsomställningen. 

I premiäravsnittet diskuterar vi vikten av bodensarnas röster i den fortsatta processen och får chans att veta mer om två stora samrådsprocesser som just nu pågår. Det handlar dels om Bodens kommuns förslag till detaljplan för Boden Industrial Park, dels om H2 Green Steels kompletterande samråd angående omlokaliseringen av deras anläggning för tillverkning av fossilfritt grönt stål.  

Gäster i programmet är Mats Berg, kommunchef och näringslivschef, Bodens kommun, Cecilia Kvibacke, ansvarig för utveckling och planering av Boden Industrial Park, Bodens kommun, och Erik Bohman ansvarig för etableringen i Boden, H2 Green Steel. Samtalet leds av Josefin Wiklund, Bodens kommun. 

 

Planen är att återkomma med flera sändningar och diskussioner kring aktuella ämnen framöver.  Du hittar sändningarna på Bodenxt på Youtube.

Bodenxt.se 

Inom kort kommer vi också att lansera en helt ny webbplats – bodenxt.se. Här samlar vi information både kring etableringar och alla kommunala projekt som rör samhällsomställningen. Det handlar om många olika delprojekt inom ämnesområdena leva och bo, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och Infrastruktur ovan och under jord. 

Följ oss

Vill du ha uppdateringar om fler nyheter som rör industriomställningen i Boden? Följ Bodenxt på Twitter och Youtube.

Senast uppdaterad: 2023-10-17