Artikelbild - smittläget i Boden

PåGÅNG i Boden

Bodens kommun jobbar med att främja cykling och gång för få fler att välja hållbara transportsätt.

Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter och pågår varje år mellan den 16-22 september. Årets tema för veckan är Hållbar mobilitet – sunt och tryggt, och slogan är; res hållbart, håll dig frisk.

Bodens kommun deltar genom att ordna två tävlingar under veckan. En där kommunmedborgarna kan delta i en cykelorientering, och en där man ska gissa namnet på hållplatsen och ha möjligheten att vinna priser. Läs mer om tävlingarna på boden.se/evenemang.  Syftet med kommunens medverkan är att fler av invånarna ska gå, cykla och åka kollektivt för att främja hållbarhet, hälsa och tillgänglighet.

Trafikmätningar 

Under veckan kommer även trafikmätningar att ske av gång- och cykeltrafik vid fem infarter till och från centrum. Mätningen pågår måndag till fredag mellan kl 07.00 - 08.00 och tanken är att göra detta samma tid kommande år för att kunna följa utvecklingen av dessa trafikslag i centrum.

Även trafikmätningar med slangar kommer att genomföras på 15 olika platser i kommunen. Dessa mätningar är ett viktigt underlag i trafikplaneringen och görs vid behov på aktuella platser.

Inventering cykelstråk

Som ett led i kommunens arbete att främja cykling ska en cykelplan tas fram under hösten. Under september månad kommer därför kommunens sex cykelstråk som alla utgår från Medborgarplatsen att inventeras.

För att vara säker på att du ska synas i trafiken, kom ihåg reflexer och belysning när du är ute och cyklar och går!

Senast uppdaterad: 2023-10-13