Rivning av hus i kvarteret Narcissen

Rivning av kvarteret Narcissen - Flerfamiljshus i Boden

Rivningen av nästa hus börjar vara färdigställd och under v 23 kommer därför den maskinella rivningen att fortsätta. Man kommer även att börja fylla upp marken där den först rivna byggnaden har stått.

Entreprenören har i uppgift att försöka hålla dammspridning och vibrationer på ett minimum men det är så klart svårt att undvika detta helt och hållet.

Senast uppdaterad: 2021-06-04