Rivning av hus i kvarteret Narcissen

Rivningen av hus i kvarteret Narcissen

Rivningen fortskrider och första huset är snart nere. När källaren börjar rivas och marken återfyllas kan de som bor och vistas i närheten komma att känna av en del vibrationer. För att säkerställa att skadliga gränsvärden inte överskrids mäter man vibrationerna på de närliggande byggnaderna.

När rivningen av första huset är färdigställd fortsätter man med nästa byggnad. Rivningen i sin helhet beräknas vara färdig kort efter sommarmånaderna.

Senast uppdaterad: 2021-04-15