Rivning av hus i kvarteret Narcissen

Rivningen på Kvarteret Narcissen börjar närma sig slutet

Samtliga tre hus är rivna och bortforslade. Kvarstår gör viss sanering av ledningar i mark, återställande av ytor och att iordningställa en provisorisk parkeringsplats som ska kunna ersätta vissa av de parkeringar som idag finns på Kvarteret Enen om byggnationerna där kommer igång.

 Under september väntas den provisoriska parkeringen vara färdigställd.

Senast uppdaterad: 2021-08-20