Flygfoto över korttidsboendet Garnis med centrala Boden i bakgrunden.

Stadsdelsutveckling Sveafältet/Lundagård

Bodens kommun vill utveckla våra stadsdelar i takt med framtidens behov, så att vi som redan bor här trivs och mår bra. Vi vill också att andra vill flytta och bosätta sig i Boden. Att våra områden är attraktiva med många valmöjligheter till olika aktiviteter och till olika sociala möten är därför en viktig komponent i att rusta Boden. En annan viktig aspekt är att Boden ska vara tryggt och inbjudande.

För en del av det arbetet har kommunen beviljats medel från Delegationen mot segregation (DELMOS) vilket innebär att vi nu tillsammans med Bodenbo har påbörjat ett gemensamt arbete med att utveckla stadsdelen Sveafältet/Lundagård. För att kunna göra det på bästa sätt kommer vi nu under april att möta invånare för att ta tillvara den potential som finns och att få bättre insikt i vad som skulle göra området ännu bättre. Vi kommer att använda olika sätt att genomföra olika dialoger. Det blir digitala former och telefonintervjuer men också fysiska möten med samtal. Björkdungens pedagoger kommer att arbeta med utvalda uppgifter med sina 5-6 åringar.

Nu allra först behöver vi era tankar om platsen, vad som är bra idag och vad som kan utvecklas. Du som bor i kommunen är den som vet allra bäst vad som funkar och vad som kan förbättras.  

Vi uppskattar att du vill ta några minuter för att svara på frågorna. Målet är att ta vara på det ni tycker om och komplettera med det som kommer göra området ännu bättre.   

Länk till digital enkät där du kan tycka till: enkäten har stängts. 

Vill du ha kontakt med oss i projektet?

Ann Sundberg
Bodens kommun
ann.sundberg@boden.se
0921-620 00

Johan Johansson
Bodenbo
johan.johansson@bodenbo.se
0921-578 80

DELMOS

Senast uppdaterad: 2023-12-21