Mats Berg utomhus i solnedgång med solen i ryggen. Citat på bild: Hela ekosystemets spektrum 
från Plug & Play till det storskaliga 
har gjort att vi haft ett försprång och 
utvecklingsnivå där få andra 
kommuner befunnit sig.

Svartbyn blir platsen för den gröna industriella omställningen

Med H2 Green Steels (H2GS AB) miljardsatsning blir Svartbyn Industrial Park nu ett industriellt centrum för den fortsatta utvecklingen i den klimatsmarta produktionen av ett fossilfritt grönt stål.

Nu och två decennierna framåt investeras drygt 1000 miljarder i norra Sverige. LKAB kommer under en 20- års period satsa 400 miljarder kronor, allt för att möta en nödvändig global omställning och minska nuvarande koldioxidutsläpp. I denna historiskt stora industriella satsning och investering blir 500 hektar med god elförsörjning strax norr om Boden den optimala etableringsplatsen för en viktig del i omställningsarbetet.

Den planerade vätgasfabriken blir en av de största i sitt slag i världen. Kombinerat med en produktionsanläggning för fossilfritt grönt kvalitetsstål och den spetskompetens som finns i Luleå gör den att Boden är med och revolutionerar den anrika svenska stålbranschen.

– Svartbyns industriområde blir ett unikt verksamhetsområden för industrins omställning till en fossilfri produktion. Hela ekosystemets spektrum från Plug & Play till det storskaliga har gjort att vi haft ett försprång och utvecklingsnivå där få andra kommuner befunnit sig, säger Mats Berg kommunchef tillika näringslivschef.

Svartbyn

På Bodens Plug and Play samspelar många olika projekt, såsom biogas, datacenter och rena forskningsprojekt. Med klimatsmarta, energieffektiva lösningar är Plug and Play en inkubator och ett insteg till storskalig produktion i Svartbyns industriområde. Området har utvecklats under flera år, och med stor noggrannhet. Genom hela processen, med inköp av mark, översiktsplaner och detaljplanering, har det funnits ett gediget samarbete mellan kommunen och andra aktörer, såsom bland annat fastighetsägare och elbolag.

– Grunden till det vi nu snart får se byggas på Svartbyn Industrial Park är ett resultat av att vi kunnat erbjuda både stora markområden och en kraftfull elresurs från det nationella elnätet. Det är en kärnpunkt och en nod i hela elsystemet, säger Håkan Nordin, Bodens utveckling AB.

Bodens Utveckling AB är ett kommunalt bolag som arbetar för att attrahera nya företag till kommunen. Man arbetar specifikt med att utveckla och paketera markområden, och stöttar företagen i etableringsprocessens alla steg.

– Med H2 Green Steels storskaliga satsning på Svartbyn industrial Park kan vi förverkliga en hållbar utveckling av hela regionen. Det här är en central och långsiktig satsning som Bodens kommun har gjort, vi har skapat ett unikt ekosystem där allt hänger ihop. Genom Plug and Play förbättrar vi möjligheterna till utveckling och etablering, och genom Boden Business Park säkerställs att vi får de utbildningar och den kompetens dessa nya etableringar behöver avslutar Mats Berg.

Senast uppdaterad: 2021-03-12