Kvinna som står med en cykel i solen på Gruvberget.

Tyck till om utvecklingen av Gruvberget

Arbetet med en Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget har påbörjats. En viktig del i arbetet är att samla in idéer, synpunkter och tankar om hur Gruvberget används och om det finns något utvecklingsbehov. Vi skulle uppskatta om du tog några minuter att svara på enkäten.

Planen syftar till att stärka och utveckla det rörliga friluftslivet samt belysa naturvärden och bevarandet av dessa. Planen inkluderar också skötselråd. Planen ska tas fram i samverkan mellan kommunen och föreningslivet i form av bland annat Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. I arbetet ska kommunmedborgarnas tankar och synpunkter tas tillvara. 

Länk till enkäten

Läs mer om Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget

Senast uppdaterad: 2021-11-08