En man som skriver på ett papper.

Upphandlingsskolan - bli en affärspartner till Bodens kommun

Bodens kommun erbjuder en kostnadsfri digital utbildning för dig som veta mer om upphandling och om att bli en affärspartner till Bodens kommun.

Den digitala föreläsningen ges via Teams. Medverkan är kostnadsfri, men föranmälan krävs.

När: 8 juni, 08.30-10.00.

Anmälan senast 4 juni. Anmälan är stängd.

Utbildningen är branschöverskridande och innehåller:

  • Kommunen och upphandlingsenheten Vad upphandlas (allt över 100 000 kr)? Vilken omsättning? Vilka är vi?
  • Lagen om offentlig upphandling Att förhålla sig till både beställare och anbudsgivare/leverantör. (Tröskelvärden, grundprinciperna, förfaranden. Lagen reglerar vårt arbete, påverkar kommunens policy och riktlinjer.
  • Vad är ett förfrågningsunderlag? Skillnad på kvalificeringskrav och ska-krav ex rating eller referenser/objekt.
  • Hur lämnar du anbud till Bodens kommun? Upphandlingssystemet Kommers, visa tillvägagångssätt eller/samt via boden.se/upphandling – klicka på upphandlingen, skapa en användare etc.
  • Hur möjliggör Bodens kommun för små och medelstora företag att lämna anbud? Uppdelning, dialog, teknikområden, geografiska indelningar. Goda exempel (namnge upphandling, förklara på vilket sätt).
  • Frågor och svar
     

Frågor? Kontakta näringslivsutvecklaren Michaela Strömberg
michaela@bodenbusinesspark.se
070-206 63 84

Senast uppdaterad: 2023-10-16