Gruppbild projektgrupp företagsnätverk från Bodens kommun och representanter från Svenskt näringsliv.

Uppstart för internt företagsnätverk

Bodens kommun ser ett ökat tryck på utveckling i det lokala näringslivet. För att kunna fortsätta arbeta kvalitativt har ett internt företagsnätverk startat och på onsdagen hölls den första träffen på Boden Business Park. – Vi gör det här för att lära oss mer om företagens förutsättningar, men också för att hela tiden påminna oss själva om tillgänglighet och bemötande, säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef. 

Bodens kommun var en av få utvalda kommuner i Sverige att medverka i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020/2021. Syftet med programmet är att förbättra kommunernas tillgänglighet och service till företagare genom att fokusera på arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. 

Utvecklingsprogrammet resulterade i ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka det lokala företagsklimatet och nå Bodens kommuns mål på en topp 50-placering och ett sammanfattande omdöme på 4,0 i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat. 

Boden befinner sig i den största tillväxtfasen någonsin med ett ökat tryck på etableringar och utveckling i det lokala näringslivet. Genom detta finns ett behov av ett än mer strukturerat och samordnat arbetssätt för att säkerställa förmågan att fortsatt kunna leverera hög kvalitet i arbetet med näringslivet. 

För att kunna uppnå det startar Bodens kommun med berörda kommunala bolag ett internt företagsnätverk för att samla tjänstepersoner som möter näringslivet i sitt arbete och tillsammans utveckla och arbeta för att erbjuda en kommun där det är enkelt och roligt att driva företag i. 

Under onsdagen genomfördes den första träffen på Boden Business Park. 

– Vi gör det här för att lära oss mer om företagens förutsättningar, men också för att hela tiden påminna oss själva om tillgänglighet och bemötande. Det är lätt att vi fastnar i våra vardagliga frågor och glömmer bort i grunden vad vi behöver tänka på, säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef. 

Tanken med det interna företagsnätverket är bland annat att ge aktuell information om vad som händer i näringslivet, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan tjänstepersoner, utbildningar inom service och bemötande och information om företagens vardag och villkor. 

Senast uppdaterad: 2023-12-21