En LTA-pumpstation.

Utbildning/Information för entreprenörer angående montering av LTA-pumpstation.

I projektet Norra Älvstråket närmar det sig ett skede där fastighetsägare i Kusån och Kusön ska beställa och montera LTA-pumpstationer. I ett förstaskede kommer därför en utbildning/information att erbjudas för entreprenörer inom mark, VVS och el.

Onsdag 26 maj kommer två utbildningstillfällen att hållas, kl 13-15 och kl 18-20.

Föranmälan till utbildningen krävs och ska göras till norraalvstraket@boden.se senast 19 maj. I anmälan ska framgå vilken tid som önskas, företagets namn, antalet personer som avses delta, e-post och telefonnummer.

Utbildningen genomförs utomhus på Smidesvägen 3.”

Senast uppdaterad: 2021-05-11