Drönar vy över Bodträskfors på sommaren.

Var med och påverka i Harads och Bodträskfors

Den 31 maj till den 16 augusti finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till planprogram för Harads och Bodträskfors.

I ett planprogram tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen med exempelvis utpekande av nya områden för bostäder, områden för verksamheter samt viktig grönstruktur. Planprogrammet fungerar sedan som en inriktning för fortsatt utveckling och planering i form av exempelvis markförvärv, detaljplaneläggning samt investeringar.

Eftersom vi vill ha era åsikter bjuder vi in till ett samråd där ett första förslag av planprogrammet presenteras. Under samrådet kommer att bred dialog att genomföras där berörda aktörer och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planprogrammet finns utställt på servicepunkten i Harads och stadshuset. 

Det har gått ut information* om att Bodens kommun kommer finnas på plats vissa tider på Servicepunkten i Harads för drop-in möten och för att svara på frågor kopplat till planprogrammet. På grund av hur smittspridningen ser ut i länet kommer vi inte kunna genomföra det. Det är olyckligt men vi väljer att ta vårt ansvar för att minska smittspridningen i länet.

Frågor och synpunkter kan skickas till fysplan@boden.se, lämnas i Servicepunktens postlåda, lämnas på Servicepunkten under ordinarie öppettider eller så kan du posta synpunkten till oss på adressen nedan. Märkt skrivelsen med "planprogram Harads och Bodträskfors". Har du synpunkter på planprogrammet ska dessa ha kommit in senast den 16 augusti 2021.

Postadress:
Bodens kommun, Fysisk planering,
961 86
Bodens kommun

 

Mer information hittar du på boden.se/planprogram

*Kuriren och NSD den 29 maj och i Edenytt den 1 juni

Senast uppdaterad: 2021-05-31