Skylt som visar texten "varning för svag is". de står vid Bodträsket där människor börjat gå över. Bilden hör till nyheten "Varning för svaga isar".

Varning för svaga isar

Många har börjat gå över isen på Bodträsket. Vi vill varna för att det är svaga isar på träsket. De kan vara förrädiska till och med.

Tekniska avdelningen har i dag (den 14 december 2021) satt upp skyltar som varnar för isarna. Men vi ber dig nu att vara försiktig och hellre välja den lite längre vägen in till det du tar dig an.

Senast uppdaterad: 2021-12-14