Cecilia Kvibacke, avdelningschef mark och plan, utomhus i snön vid det nya industriområdet i Norra Svartbyn.

"Vi tar ansvar för en hållbar framtid"

Att Bodens utveckling går som tåget råder det ingen tvekan om. En av alla nya satsningar är Boden Cleantech Center, BCC, ett nytt innovationscenter för miljö- och återvinningsteknik.

I Cleantech Center finns redan en anläggning för att utvinna fordonsbränsle ur matavfall och avloppsslam, en toppmodern förbränningsanläggning som producerar el och värme ur avfall och biobränsle, samt Brännkläppens avfallsanläggning där restprodukter tas om hand för återvinning, behandling och deponering.

– Vi arbetar med att hitta någonting som någon vill bli av med och som någon annan annan vill använda i ett annat led. Vi vill inte bara skicka iväg en miljöskuld någon annanstans utan ta ansvar för en hållbar framtid, säger Cecilia Kvibacke, avdelningschef för Mark och plan vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Det handlar helt enkelt om att tänka på vilken värld man vill lämna efter sig. Vem är det vi lånar jorden av? Vilket arv vill vi lämna efter oss? Det kan låta som en klyscha men det är det inte, det är tvärtom en väldigt viktig del av hållbarhetsarbetet, menar hon.

Både mark och infrastruktur i BCC är förberett för företag inom återvinningsbranschen som vill bedriva drift- och testverksamhet. I samarbete med andra aktörer inom näringsliv, kommun och universitet, skapas en arena för utvecklingsarbetet i området med innovativa lösningar för en hållbar framtid.

Senast uppdaterad: 2021-10-29