Avstängning Lulevägen

Ett större ledningsarbete gör att Lulevägen måste stängas av för trafik in mot centrum mellan bron vid Lillån och Kungsgatan, enligt kartan.

Lulevägen kommer att vara stängd mellan den 3/3 och 30/6. Se karta nedan för information gällande omledning av trafik in mot centrum. Trafik från centrum i riktning mot Garnisonsgatan påverkas inte (körfältet öppet).

Gående kommer att kunna passera in till Lillågatan. Passage över Lulevägen intill Kungsgatan kommer att ske vid befintligt trafikljus intill Kungsgatan. 

Information om Lokaltrafiken:

- Linje 2 mot centrum /Heden har tillfällig körväg via Lulevägen - Garnisionsgatan - Stationsgatan - Prinsgatan - Kungsgatan.

- Resenärer i riktning mot stan från hållplats Lillåbron hänvisas för linje 2 till tillfällig hållplats Nordpoolen eller Medborgarplatsen

- Linje 4 mot centrum/Vittjärv har tillfällig körväg via Garnisionsgatan - Stationsgatan - Prinsgatan - Kungsgatan.

- Resenärer i riktning mot stan från hållplats Lillåbron hänvisas för linje 4 till hållplats Brännastrand eller Medborgarplatsen.

- Linje 2 mot S Svartbyn och Linje 4 mot Erikslund kör enligt ordinarie sträckning och trafikerar hållplats Lillåbron.

Ta det försiktigt förbi arbetsplatsen och var rädd om dig själv samt visa hänsyn till de som arbetar på och intill vägen.

 

Senast uppdaterad: 2022-05-04