Bild till nyheten "Bassängträning ger resultat" från Boden Bild nummer 2 2021

Bassängträning ger resultat

I ett projekt riktat till psykiatripatienter har två säsongers behovsstyrd bassängträning utmynnat i mycket positiva resultat. Utöver mätbara fysiska effekter tillkom bonus i form av gladare vardag och mer sociala deltagare.

Med många års erfarenhet i sitt yrke ansökte leg sjukgymnasten Erika Lind om fondpengar till en projektidé som hon genomfört tillsammans med ett starkt arbetsteam inom boende och stöd. Satsningen innebar att i handplockade bassänggrupper utveckla träning för att öka den fysiska förmågan, smärtlindra och utveckla förmågor som inte tillgodoses av traditionell sjukgymnastik inom patientgruppen boende och stöd.

– Ofta utformas träningen som ett hemträningsprogram. Den kan vara ett fullgott instrument för en delbehandlingar och patientgrupper, men de patienter som vi träffar dagligen på boende och stöd är i behov av just stöd, med mänsklig kontakt och tydlig uppmuntran i att identifiera ökade förmågor – såväl fysiskt som psykiskt, förklarar Erika Lind.

Anpassade träningsprogram

Ett 30-tal personer valdes ut i dialog med habiliteringspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Då det rör sig om vitt skilda individer och träningsnivå delades patienterna in i lämpliga grupper utifrån ålder och behov.

– De tre-fyra första träffarna med varje grupp testade vi olika träningsprogram som utvärderades efter varje träff och anpassades till nästa, förklarar Erika Lind.

En utmaning var coronaviruset och de skärpta restriktionerna, för en patientgrupp som blev ännu mer isolerad än vanligt. Träffarna höll uppe när restriktionerna krävde det, men anpassades i övrigt med antalet deltagare och flera omklädningsrum med gott om plats för avstånd. Personalen som deltog med patienterna i bassängen hittade också former för att använda lämpliga skydd då närhet och assistens behövdes.

Mätbara positiva effekter

Resultaten med träningen mättes både inledningsvis och löpande och visade sig ge mycket goda effekter på flera sätt.

– Vi har gjort mätningar som bekräftar att de har fått ökad rörlighet, balans, kroppskontroll och kroppsuppfattning. Men framförallt ser vi andra positiva effekter som vi inte hade tänkt lika mycket på, som vi får som en bonus, säger Erika Lind.

Till exempel har en del patienter valt att komma lite tidigare för att hinna umgås. Vissa som inte har pratat tidigare har börjat göra det och en del av deltagarna har blivit så goda vänner att de har börjat umgås även utanför bassängen. Personalen som delar deras vardag vittnar också om att humöret har påverkats, de är gladare och den utökade sociala viljan och förmågan har gjort andra vardagssysslor lättare. Även musiken har påverkat deltagarna.

– Vi har haft allt från Disney till hårdrock, musik som inte spelas där de bor, men som en del plötsligt har gått omkring och sjungit på när de kommer hem, berättar Erika Lind vidare.

Hoppas på fortsättning

Att samla flera som tränar skräddarsytt tillsammans med bonuseffekter för välbefinnande och social stimulans, är främst en stor vinst för deltagarna och deras liv och vardag. Men det sparar också ett stort antal sjukgymnastresor och tid hemma hos varje enskild.

– Nu är drömmen att vi kan fortsätta med det här permanent, avslutar Erika Lind.

Senast uppdaterad: 2023-12-21