Företagsfrukost i Boden: En grupp med kvinnor och män står och äter frukost vid svarta ståbord. Solen lyser in genom stora fönster i bakgrunden.

Boden – bäst i Sverige enligt näringslivet 

Nästan 33 000 företagare har bedömt Sveriges kommuners service inom sex områden. Högst betyg av alla fick Bodens kommun – igen.

Det är i Boden som företagarna är mest nöjda med kommunens myndighetsutövning. För andra året i rad toppar Bodens kommun rankingen i Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga undersökning Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt), med ett nöjd kund-index (NKI) som stigit från 86 till 88. Det är första gången som någon kommun kniper förstaplatsen två år i rad, sedan SKR började med undersökningen 2010.

– Det är ett kvitto på att vi i Bodens kommun tar näringslivsutvecklingen på stort allvar. Oerhört glädjande och viktigt då vi nu befinner oss i en pågående samhällsomställning av sällan skådat slag där trycket på oss är hårt. Vi har en häftig resa framför oss och här kommer vi som myndighet och samverkanspartner verkligen behöva vara på tårna då det ser ut som vi kommer att fullt upp en tid framöver säger, Claes Nordmark, kommunalråd. 

Undersökningen bygger på enkätsvar där det lokala näringslivet får skatta kommuners myndighetsutövande inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

– Ett hårt och långsiktigt arbete som tydligt visar hur högt vi värderar och prioriterar samarbetet med våra företagare och vårt lokala näringsliv. Vi har en genomtänkt strategi som vi hela tiden försöker utveckla och förbättra, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef på Bodens kommun. 

Ett område där Bodens kommun sticker ut är bygglov där NKI landar på 94, högst av alla inom området. Någonting som är viktigt med tanke på den expansiva fas som kommunen är inne i. 

– Framför allt är det här en viktigt signal till många av de externa aktörer som nu i allt större utsträckning söker sig hit, säger Mats Berg. 

Bygglov är det myndighetsområde där spridningen av resultaten i landet är störst, från NKI 35 till 94. Hela 40 kommuner fick ett lågt resultat under NKI 62. Det är också få större kommuner som hamnar bland de främsta i rankingen. I området serveringstillstånd tar Boden tredjeplatsen (NKI 93). 

Tvåa i årets undersökning blev Kalix (NKI 86) som avancerar från en 14:e plats 2021. 

Bodens kommuns betygsindex per serviceområde

Information: 84 
Tillgänglighet: 88 
Bemötande: 93 
Kompetens: 90 
Rättssäkerhet: 87 
Effektivitet: 87 

Senast uppdaterad: 2023-12-11