Malin och Jörgen med Bodils pris

Bodens kommun vann årets IT-serviceinitiativ

Bodens kommun nominerades nyligen ett pris för årets IT-serviceinitiativ 2022. Vid konferensen ITSMF-expo, september 2022, tilldelades Bodens kommun första pris för arbetet med den digitala elevassistenten Bodil till kommunens elever. Den digitala assistenten Bodils mål är att förenkla kontakten med kundservice IT. Den tar sitt avstamp i elevernas behov.

Juryns motivering löd:
"Initiativet har på ett föredömligt vis mött de förväntningar elever har gällande kontaktytor och teknisk support i dagens samhälle. Genom ett grundligt analysarbete utgående från elevernas perspektiv har initiativet möjliggjort för elever att mer effektivt få stöd och svar på sina frågor. Initiativet har dessutom dragit god nytta av förmågan och förståelsen hos eleverna själva gällande marknadsföring av initiativet. Slutresultatet är en tjänst som avlastar lärarna, så att de kan lägga mer tid på undervisningen, samtidigt som eleverna får bättre teknisk support och stöd."

- Vi ser utmärkelsen som ett kvitto på att den organisation som sjösattes nyligen börjar ge effekt och nytta ute i vår verksamhet säger Jörgen Larsson IT-chef i Bodens kommun.

Vad ITSMF är

ITSMF är ett årligt pris i Sverige och det delas ut till årets IT- service management. Initiativ. Genom priset uppmärksammas en organisation som, i det gångna året, nått genomslag inom ett eller flera områden. De områdena är: IT- styrning, IT- ledning och IT Service Management.

Hur Bodens kommun jobbar vidare

Utvecklingen av den digitala assistenten kommer nu att fortsätta för att bredda användningsområdet så att Bodil i framtiden kan svara på andra frågor från eleverna. Visionen är att funktionen också kommer till andra kommunala verksamheter. Vidare är tanken att en chatbot ska ge invånarna en mer effektiv assistans.

- Det känns roligt att det arbete vi lagt ned tillsammans med skolutvecklingscentrum och vår driftpartner Atea börjar ge resultat. Vi har nu en plattform som möjliggör att vi kan använda oss av en digital medarbetare även på andra områden i kommunen säger Malin Jansson, verksamhetsutvecklare vid enheten för digitalisering och utveckling."

Övriga nominerade till priset var Capio med "Investeringen i ESM har gett otroliga skalmöjligheter på kort tid" samt Malmö stad för "Omorganisation av central IT, tillsammans är vi en smart samarbetspartner till staden”.

På bilden ser du Malin Jansson, verksamhetsutvecklare på IT- enheten, och Jörgen Larsson, chef på IT- enheten. Tillsammans visar de upp utmärkelsen.

Senast uppdaterad: 2023-12-21