Två män och två kvinnor som håller i diplom och blommor och ler mot kameran.

Edeforsbygden utnämnd till Årets bygd i Norrbotten!

I dag meddelade Hela Sverige Ska Leva att de har utnämnt Edeforsbygden i Bodens kommun till Årets bygd i Norrbotten. Priset innebär förutom äran en summa på 5000 kronor och en plats i riksfinalen för Årets bygd i hela Sverige.

”EDEK tar tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram en handlingsplan för framtiden som bygger på helhetssyn, där de kartlägger behov, resurser, idéer, kulturella världen och platsunika förutsättningar. På detta sätt görs en konkret handlingsplan som bygger på behov och resurser. Detta ökar livskvaliteten för boende och främjar hela bygdens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”.

- Det går bra nu, konstaterade de lätt överraskade representanterna för Edeforsbygdens ekonomiska förening på plats på servicepunkten i Harads.

Men bakom utmärkelsen ligger ett målmedvetet arbete under lång tid med att bygga upp den organisation och struktur som finns i bygden idag, inom allt från service till kultur, näringsliv och integration.

- Det händer mycket här, på alla plan. Det gäller att få bygden att sticka ut i det sociala och även livet runtomkring. Det känns som om alla - skola, företag, har ett omättligt personalbehov här nu, det är positivt men också en utmaning, säger Malin Nilsson, vice ordförande i EDEK, som tog emot priset tillsammans med EDEKs verksamhetsledare och ansvariga för Servicepunkten, Matilda Lundström.

Den lokala handlingsplanen har tagits fram på initiativ av tidigare ordföranden Britta Jonsson-Lindvall genom det EDEK-ägda projektet Vision 2030 som leddes av Marianne Strand, idag en av projektledarna i Kultur Nord som också har sina lokaler i samma fastighet som Servicepunkten i Harads. Utvecklingsplanen utmynnade i ett omfattande dokument, ”Att nyttja det som finns”, som har spridits i bygden. Här har bygdens föreningar, företagare, skolor och boende i alla åldrar haft möjlighet att komma till tals och samla bilden av var vi står och vart vi vill. Tanken är att planen ska ligga som avstamp för framtida satsningar både i närtid och på längre sikt.

- Vi ser att i bygder som har en lokal handlingsplan och utvecklingsplan kan alla dra åt samma håll och större saker händer, säger Lars Bergström, ordförande i Hela Sverige Ska Leva, Norrbotten.

Han överlämnade nyheten, diplom och blommor tillsammans med Leif Engström, som en gång var med och startade servicepunkterna i Bodens kommun, idag styrelseledamot och projektledare i Hela Sverige Ska Leva.

- Det här känns jätteroligt och visar att vi jobbar och tänker rätt. Vi delar det här med alla föreningar, företagare och invånare i hela bygden och hoppas kunna vara en förebild för andra som också vill förstärka sina bygder. Nu ska vi fundera på hur vi ska fira det här så att alla i bygden kan vara med, säger Matilda Lundström.

För mer information:

Matilda Lundström, verksamhetsledare, 0928-56002

Malin Nilsson, vice ordförande i EDEK, 073-056 26 63

Senast uppdaterad: 2022-04-26