"En ny kulturplan tar form" från Boden Bild nummer 2 2021

En ny kulturplan tar form

Sedan början på 2021 har det pågått ett febrilt arbete på kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen i Boden. Det har tagits fram tidsplaner, kallelser, gjorts omvärldsbevakningar och genomförts digitala webbmöten med grupp efter grupp. Syftet? Att få svar på frågan hur kulturen i Boden kan utvecklas.

När någon säger ordet “kultur” så brukar de flesta tänka på musik, konst, dans, litteratur, film eller teater. Det är ett ord som har många betydelser och kan beskriva nästan allt i samhället till mer specifika fenomen. En kulturplan däremot lutar sig främst mot två definitioner.

Kultur i form av estetiska uttryck och konstformer och kultur som meningsskapande aktiviteter som ger oss gemenskap och sammanhang.

– Kultur är och ger oss människor så mycket mer än vi tror. Det är sätt som vi uttrycker oss, saker vi upplever och möjlighet för oss att utvecklas både på individ- och samhällsnivå. Det är lätt att tänka att en själv kanske inte är och ta del av kultur så mycket, men det gör vi alla i stort sett varje dag utan att ens tänka på det, säger Nina Uusitalo, kulturutvecklare på Bodens kommun.

Det är hon som haft uppgiften att arbeta fram en ny kulturplan för kommunen som ska gälla dem kommande fyra åren från 2022 till 2026. Syftet med planen är att lyfta fram det som behöver göras och prioriteras för att skapa ett ännu mer öppet och tillgängligt kulturliv i Boden.

De insatser som presenteras i planen har arbetats fram tillsammans med representanter från det lokala kulturlivet, föreningar, professionella kulturskapare, organisationer och målgrupper så som ungdomar och seniorer.

I dialogmöten har de olika grupperna fått lyfta fram såväl behov, önskemål och utmaningar som dem ser både i utövande, arrangerande och deltagande. Allt material har sedan sammanställts och landat i fem olika utvecklingsområden; ett inkluderande kulturliv, goda förutsättningar för kulturskapare, kreativ och ökad samverkan, kulturens offentliga rum och mötesplatser samt ett synligare kulturliv.

– Många av utvecklingsområdena går in i varandra då det till exempel är svårt att skilja ett inkluderande kulturliv från de offentliga rummen. Det hör liksom ihop att både kunna se till att en plats upplevs som attraktiv, trygg och tillgänglig för allmänheten att ta del av. Oavsett om personerna är utövare eller deltagare!

I skrivande stund (i början på november) så är kulturplansförslaget ute på en kort remissrunda för att samla in synpunkter om innehållet. Efter en genomgång av eventuella svar så kan det bli några sista ändringar innan förslaget går upp till Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden för godkännande. Om planen går igenom så skickas den i sin tur vidare till kommunfullmäktige för beslut.

– Det är viktigt att vi får oss en aktuell kulturplan som visar vad vi måste arbeta med under dem kommande åren. Vi vill ha ett levande Boden med ännu fler spännande och tankeväckande aktiviteter, upplevelser och platser som vi kan vara stolta över, avslutar hon.

Senast uppdaterad: 2022-01-11