EVFFV_web_nyhet_1080x1920_2022

En vecka fri från våld 2022

21-28 november deltar Bodens kommun i den nationella temaveckan En vecka fri från våld med syfte att uppmärksamma att våld går att förebygga. Polisen, elevhälsan, socialtjänst och ungdomsmottagningen besöker högstadieskolorna samt gymnasiet under veckan. Det erbjuds även kostnadsfria digitala föreläsningar som finns tillgängliga att se hela veckan. 

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man hon har eller har haft en relation med. Vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet. Mäns våld är ett av våra största samhällsproblem men våldet går att förebygga.  Under vecka 47 pågår En vecka fri från våld som är en rikstäckande och årligen återkommande kampanj- och aktivitetsvecka. Syftet med veckan är att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet som pågår runt om i landet, i regionen och här i Boden.  

Digital föreläsning om våld i ungas relationer med fokus på psykiskt våld.

Föreläsare är Carolina Överlien, professor vid Stockholms universitet. Hon forskar om barn och unga i utsatta livssituationer samt om ungas våld i nära relationer. 
Föreläsningen är förinspelad och du kan se den via länken nedan:

Våld i ungas relationer med fokus på psykisk våld

Länken fungerar i de flesta webbläsare oavsett om du vill titta på den via din telefon, surfplatta eller dator. 

Satsning på ungdomar 

Bodens kommun arrangerar tillsammans med Polisen flera aktiviteter under veckan och vi lägger särskilt stort fokus på ungdomar. Personal från Polisen, socialtjänst, ungdomsmottagningen och elevhälsan finns på plats på högstadieskolorna och gymnasiet för att prata med ungdomarna. För att öka kunskapen om vad våld är och hur det kan starta så finns det även affischer uppsatta under veckan och eleverna kommer att ha möjlighet att titta på föreläsningen tillsammans. Det har även anordnats ett kunskapsgivande quiz där om eleverna deltar har chans att vinna riktigt fina priser med gåvor skänkta ifrån företagare i Boden.

– Ofta tänker man på våld i det offentliga rummet, eller våld i nära relationer, men våld är mycket mer än så och börjar mycket tidigare. Det är viktigt att arbetet påbörjas i ett tidigt stadium när det gäller att förebygga våld, både genom att öka kunskapen hos barn och ungdomar i skolan och genom föräldrautbildningar, säger Christine Damström, kvalitetsledare på individ- och familjeomsorgen på Bodens kommun. 

Kunskap är en nyckel 

Bodens kommun anordnar även en digital föreläsning som man också kommer att kunna se på plats på Stureskolan och ha möjlighet att träffa personal ifrån Polisen, socialtjänsten  

– Ju mer kunskap man har om våld, hur det kan se ut, kopplingar till destruktiva normer och psykisk ohälsa, ju tidigare kan man också se tecken och agera. Vi måste alla hjälpas åt i denna fråga och därför bjuder vi in vårdnadshavare till en föreläsning som ska öka kunskapen om våld, säger Christine Damström. 

Eleverna kommer att kunna delta i ett digitalt kunskapsquiz med frågor. De som tar sig tid att svara på frågorna har chans att vinna fina priser. 


Digital föreläsning "Hur konflikter och våld i hemmet påverkar barn i olika åldrar"

Tisdag 22 november kl 18.30 i Sturekolans aula. Finns det möjlighet att titta på den förinspelade föreläsningen tillsammans. På plats finns representanter från skolan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten samt polisen som kan svara på frågor. Föreläsningen är ca 60 minuter lång. Föreläsningen riktar sig till föräldrar med barn i alla åldrar. Föreläsningen handlar om hur konflikter och våld i hemmet påverkar barn och ungas utveckling.

Föreläsare är Carolina Överlien, professor vid Stockholms universitet. Hon forskar om barn och unga i utsatta livssituationer samt om ungas våld i nära relationer. 
 

Arrangeras i samverkan 

Initiativet En vecka fri från våld är skapat av Unizon och MÄN med visionen att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. Konceptet stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

I Norrbotten arrangeras En vecka fri från våld av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Athena, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Piteå kommun, Arjeplog kommun, Överkalix kommun, Övertorneå kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. 22-28 november arrangeras föreläsningar, filmvisningar, utställningar och panelsamtal på olika platser i länet. 

Senast uppdaterad: 2024-02-19