0141 - webb (674788)

Europeiska mobilitetsveckan (16-22 september) – för hållbara resor och transporter  

Europeiska mobilitetsveckan är en årligt återkommande kampanj som syftar till att införa och främja hållbara transportlösningar. Den belyser det pågående och nödvändiga omställningsarbetet för att vi som kommun ska nå det uppsatta målet att vara fossilbränslefria 2030.


Om Europeiska mobilitetsveckan

Den Europeiska mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år.

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kampanjen omfattar ett stort antal länder i Europa. 2020 deltog cirka 3 300 städer i 53 länder och i Sverige deltog 42 kommuner.

Olika aktiviteter i olika kommuner

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Tidigare Trafikantveckan

Europeiska mobilitetsveckan fick nytt namn 2021, tidigare hette den Trafikantveckan. Namnbytet skedde efter omröstning bland deltagande kommuner hösten 2020. Det engelska namnet på veckan är European Mobility Week.

Årets tema 2022

Europeiska mobilitetsveckan har ett nytt tema och ny slogan varje år.

Tema 2022: Bättre resande

Slogan 2022: Variera dina resor

 

Trafikmätningar 

I år gör vi fler mätningar än vanligt för att få en bättre nulägesbeskrivning av trafikströmmarna i Boden och underlag för den samhällsomvandling som pågår.  

  • Nu genomförs den årliga manuella räkningen av fotgängare och cyklister mellan kl 07.00 – 08.00 på fem punkter runt centrumkärnan. Detta för att följa utvecklingen av dessa hållbara trafikslag i centrum. Vi anger typ fotgängare/cyklist, kvinna/man och riktning (till/från centrum) 

  • Mätningar med slangar genomförs på ett stort antal platser i Boden med start vecka 36 och pågå under två kommande veckorna. 43 platser på våra vägar och gator + 15 på cykelvägar.  

    0311 - original (674811)

 

Tävla i hållbart resande - vinn fina priser


Bodens kommun arrangerar två aktiviteter med chans att vinna cykelhjälm, busskort till lokaltrafiken samt entrébiljett till Nordpoolen och Försvarsmuséet; 

  • Gå, cykla eller åk buss till angivna mål på karta. Delta i tävlingen genom att klicka här. Alternativt hämta kartan med resmål på Medborgarservice i stadshuset eller på Stadsbiblioteket.  

Ange de bokstäver som framgår av skylt vid resmålen, valt färdsätt till resmålet och varför du valde just det färdsättet och lämna in ditt resultat på Medborgarservice i stadshuset eller på Stadsbiblioteket.  

  • ReBUSS (för barn upp till 12 år). Hitta och klura ut rebusarna längs gågatan. Skriv ner lösningarna och lämna in svaren på Medborgarservice i stadshuset eller på Stadsbiblioteket.  

Kom ihåg att ange ditt namn, ålder och telefonnummer och eller e-post. 

 

Tack än en gång för att du reser hållbart. Lycka till! 

 

Foton: Mats Engfors/Fotographic

 

 

Senast uppdaterad: 2022-09-15