20100234 Bodtraskfors oversikt O - stor (529311) (1)

Förhöjda flöden i Luleälven

Den senaste tidens regnmängder orsakar höga flöden i Lule älv. SMHI har utfärdat en orange varning som är den näst högsta varningen för höga flöden och ökad strömhastighet i älven.

Kommunen uppmanar de som vistas nära eller färdas med båt på älven till försiktighet då det strömmar mer än det brukar. Räddningstjänsten bevakar läget och har beredskap för eventuella störningar. Tänk på att du som fastighetsägare har ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid eventuell översvämning. Krisinformation.se har samlat information från olika myndigheter om hur du som fastighetsägare kan tänka och förbereda dig innan, under och efter en översvämning.

Har du frågor om kommunens krisberedskap kan du mejla till sakerhet@boden.se eller ringa växeln på 0921-62000

smhi.se/varningar

OBS! bilden är inte tagen i år

Senast uppdaterad: 2022-08-23