spadtag

Första spadtaget för H2 Green Steel på Boden

​​Det blev nästa generations bodensare som fick ta det historiska första spadtaget på Boden Industrial Park. – Är för dem vi bygger, säger Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel.

Satsningen på det gröna stålverket i Boden är ett av de största industriella projekten i Sveriges historia och ses som en investering för framtiden av H2 Green Steel. Då handlar det inte om att den första leveransen beräknas ligga tre år framåt i tiden – utan om nödvändigheten att tillverka modernt stål med ett väsentligt lägre koldioxidavtryck än vad som görs idag.

 

Därför kändes det naturligt för Henrik Henriksson, vd på H2 Green Steel, att det var barn till anställda inom företaget och nära samarbetspartners som skulle ta det första ceremoniella spadtaget. 

– Vi ser det här som en familjär tillställning där vi får chansen att fira tillsammans med kommunen och andra partners som har gjort det möjligt för oss att komma igång med bygget på rekordkort tid. Det är fullständigt nödvändigt att vi gör det också då vår planet håller på att brinna upp. Stålindustrin står för nästan tio procent av de globala koldioxidutsläppen och vi kan inte vänta längre, för våra barns skull. Därför känns det självklart att barnen också ska vara med och ta det första spadtaget. Det är för deras skull som vi bygger stålverket i Boden, säger Henrik Henriksson. 

Henrik Henriksson

En av dessa föräldrar var Cecilia Kvibacke, utvecklings- och planeringsansvarig vid Bodens kommun. 
Hon är en av många kommunanställda som har lagt ned otaliga arbetstimmar för att möta H2GS göra byggnationen möjlig den här hösten.  

– Det är klart att jag känner mig stolt när jag tänker på hur mycket tid som har lagts ned på olika projekt kopplat till det här och att han får vara med och ta det första spadtaget. Jag brukar skämta och säga att jag har tre barn. Två pojkar och det här är mitt tredje, säger hon och pekar ut över det blivande industriområdet.  

Cecilia Kvibacke

Den 1 juli beviljades H2 Green Steel byggnadsdom för att göra de markförberedande åtgärder som krävs för att kunna bygga stålverket i Norra Svartbyn. Vilket bland annat innebär anläggande av vägar på området och förflyttning av jordmassa.  

Senare under året kommer mark och miljödomstolen att göra en tillståndsprövning för hela verksamheten och därefter avgöra om företaget kan börja bygga det storskaliga stålverket och den tillhörande vätgasanläggningen. 

För kommunens del pågår den demokratiska delen av detaljplansprocessen. Nu ska synpunkterna som har kommit in under granskningstiden, sammanställas och besvaras.

Henrik Henriksson trycker också på den goda dialog som har förts med boende i närområdet.

– Vi upplever att det finns en stor förståelse för varför vi bygger stålverket och de allra flesta tycker också att det bra. Men vi inser också att vi inte kommer kunna genomföra bygget utan att de som bor i närområdet också märker av det. Därför är det viktigt att vi har en god dialog med invånarna under hela processen, säger Henrik Henriksson.

high five h2gs

Senast uppdaterad: 2022-08-24