En illustration över hur Trångfors förskola ska se ut.

Första spadtaget för Trångfors nya förskola

Nu är det taget – det ceremoniella första spadtaget för bygget av den nya förskolan i Trångfors. En del av en långsiktig satsning i Bodens kommun som planerar att bygga fler nya förskolor.

Samhällsbyggnadskontorets prognos visar att befolkningen i Bodens kommun kommer att öka till 31 000 invånare år 2025 och med ytterligare 2 000 personer fram till 2030. 

För att möta den utmaningen har utbildningsförvaltningen tidigare beslutat om att satsa 250 miljoner kronor för att bygga fyra nya förskolor, vilket är den största riktade satsningen på kvalitativ utveckling för barn och unga i Bodens kommun. 

 

Den 6 maj togs det första spadtaget till Trångfors nya förskola som är ett av dessa projekt.  

– Det känns helt underbart. Jag har ju varit med på hela resan, från att vi började att planera de här förskolorna och nu står vi här, säger Johan Lund, ordförande för arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. 

Förskolan beräknas stå klar hösten 2023. Den kommer rymma sex portaler (avdelningar). Ytan i fastigheten blir 1 580 kvadratmeter, fördelat på två våningar och gårdsplanen cirka 4 500 kvadratmeter.  

Barnen och personalen kommer till största del att komma från Hamptjärnmoran, Heden och Trångfors. De nuvarande fem portaler som finns i området kommer att flyttas till den nya förskolan där ytorna kommer vara bättre anpassade efter funktionsprogrammet för förskolorna i Bodens kommun. Funktionsprogrammet utgångspunkt är Boden kommuns styrdokument, skolverkets syn på framtida utveckling, en hälsosam och säker arbetsmiljö samt kommunens vision. Målsättningen är att barnen ska utvecklas sitt lärande genom lek med utveckling av ämnesfördjupning. 

– Arbetsmiljön för pedagogerna kommer att bli mycket bättre. Det kollegiala lärandet kommer att öka då det blir fler pedagoger som jobbar tillsammans. Möjligheten att utveckla och utmana sig själv i områden som barnen har intresse för kommer också bli större. Jag ser bara möjligheter, både för personalens lärande, men också utifrån barnens lärande och möjlighet till inflytande, säger rektorn Pernilla Stoltz. 

Trångfors förskola3Johan Lund, ordförande i arbetsmarknad- och utbildningsnämnden, Claes Nordmark, kommunalråd i Bodens kommun och Sebastian Schenström, Projektchef TG11 entreprenad, tar det första spadtaget inför bygget av nya förskolan i Trångfors.

Byggnaden kommer att bestå av två våningar. På den undre våningen kommer den yngre åldersgrupper att husera. Lokalerna anpassas efter deras behov och nivå. På den övre våningen görs samma anpassning för den äldre åldersgruppen.  

Det åldersanpassade tänket finns även med för den stora utegården. 

– Den kommer bli fantastisk. Vi kommer också att behålla delar av skogen här och den ska barnen få forma själva. Vi vill inte ha färdiga stigar och lekplatser där, utan det ska barnen få bygga upp och forma genom åren, säger Pernilla Stoltz. 

Förskolan i Trångfors är den tredje som byggs i kommunen sedan beslutet om satsningen. Björkdungen stod klar 2019 och Lunda förskola färdigställdes 2021. 

Nästa projekt är en ny förskola med åtta portaler på Sandenområdet i centrala Boden, men det är fortfarande oklart när den kan stå färdig då processen befinner sig på planeringsstadiet. 

– Nu har vi byggt förskolor utanför Boden och nu måste vi bygga närmare centrum också. Det är jätteviktigt. Där måste vi vara ärliga och säga att vi ligger lite efter. Vi har en tomt nu där vi tittar på en förskola med åtta portaler och när den är klar kommer vi behöva titta på ytterligare en, säger Johan Lund. 

Nyligen fattats också kommunfullmäktige beslutet att riva Kyrkkläppens förskola i centrum och bygga en ny som ska stå klar under 2024. Den nuvarande förskolan var planerad att byggas om och ha en kapacitet för fyra portaler. Men analysen av rivningen visade att det kostnadseffektivaste var att riva den befintliga förskolan och bygga upp en större, med plats för sex portaler. Vilket också gjordes med barnens möjlighet till lärande och utveckling i åtanke. 

– Jag tror det är jätteviktigt för alla dem som ska bli nya bodensare att vi är en kommun som visar att hela Boden får en utveckling och där är förskolorna en väldigt viktig del. Därför är jag väldigt glad över att vi vågar satsa och lånar av nutiden för att investera för framtiden, säger Johan Lund. 

Förskolor i kommunal regi

Här nedan ser ni en lista på vad som sker de närmaste åren. Förändringar fram till 2025. Varje år fastställs objekten för att säkerställa att utvecklingen följer befolkningsprognosen.  

 • Björkdungens förskola, sex portaler 
 • Kyrkkläppens förskola, sex portaler, klar 2024, befintlig förskola med fyra portaler rivs och en större förskola byggs upp.  
 • Rörvikens förskola, fyra portaler 
 • Strandens förskola, fyra portaler 
 • Ny förskola på Sandenområdet, åtta portaler, under planering för kommande projektering 
 • Kristallkulan, sju portaler 
 • Perbackens förskola, två portaler
 • Fagernäs förskola, fem portaler 
 • Nybyggnad i Trångfors med sex portaler, beräknas stå klar hösten 2023. Trångfors, Hamptjärnmoran och Heden förskola avvecklas hösten 2023 
 • Tallbackens förskola, fyra portaler 
 • Lunda förskola, åtta portaler  
 • Örtavallens förskola, fyra portaler, under planering för kommande renovering 
 • Mumindalens förskola (Unbyn), två portaler 
 • Bredåkers förskola (Södra Bredåker), tre portaler 
 • Gunnarsbyns förskola (Gunnarsbyn), en portal 
Senast uppdaterad: 2022-05-09