man i kostym hoppar på kalhygge och ser glad ut

H2GS får tillstånd att börja bygga stålverk i Boden

Mark-och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt beviljade på fredagen H2 Green Steel en positiv byggnadsdom. Beslutet innebär med stor sannolikhet att företagets planer på att uppföra ett stålverk för grön stålproduktion på Boden Industrial Park nu realiseras.

Det positiva beskedet från domstolen innebär att H2 Green Steel har beviljats rätten att påbörja icke bygglovspliktiga och förberedande mark- och anläggningsarbeten som grävning och förflyttning av jordmassor. Det ligger också helt i linje med vad företaget inledningsvis kommer att behöva göra. Uppstarten av H2 Green Steels arbete på delar av Boden Industrial Park kommer att påbörjas under augusti månad.

Parallellt med detta pågår ett antal processer där markavtalet mellan Bodens kommun och H2 Green Steel rörande det utpekade markområdet på Bodens Industrial Park är central för bägge parter. Även kommunens detaljplaner för både Boden Industrial Park och den s.k Infrastrukturkorridoren går ut för granskning. Detaljplanerna påverkar inte H2 Green Steels förestående markarbeten kopplade till den positiva byggdomen.

– Den 1 juli 2022 är från och med i dag ett historiskt datum för Boden och ett viktigt datum i den svenska industrihistorien. Nu inleds början på en helt ny epok som på vi inte har skådat på över 100 år, när Boden Fästning byggdes, och som kommer att förändra vår stad och vår region för kommande generationer. Jag är glad och stolt över att få vara en del av detta och vill framhålla det väldigt goda samarbetet mellan Bodens kommun och H2 Green Steel, allt det fina arbetet som Bodens kommuns tjänstepersoner har uträttat samt de tillsynsmyndigheter som på ett skyndsamt och professionellt sätt bidragit i processen som har gjort detta möjligt, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

– En positiv byggnadsdom gör att vi nu tillsammans med H2 Green Steel kan fortsätta med en otroligt spännande och komplex process för kliva vidare i den gröna samhällsomställningen. Mycket jobb återstår men jag är stolt över vad vi i Bodens kommun hittills har åstadkommit och möjliggjort för att säkerställa framdriften i just det här projektet. Nu kommer trycket att öka rejält och vi ser fram emot en spännande höst, säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

Senast uppdaterad: 2023-10-16