Mörkhårig kvinna, Anna Bergström, vid ett bord med hantverksmaterial, hyllor bakom med mer hantverksmaterial, målarfärg och verktyg.

Hållbar handel i ny satsning på återbruk

Återbruk i vanliga butiker, i skolan, förskolan och i äldreomsorgen. Det är förslaget när Bodens kommun satsar på ökad återanvändning och cirkularitet. 

Den prisbelönta återbrukskontulten Anna Bergström har tidigare utvecklat succékonceptet ReTuna i Eskilstuna, Sveriges första shoppinggalleria med enbart återbruk i sortimentet. Nu har hon anlitats av Bodens kommun för att ta ett större grepp om återbruket i Boden. Syftet med satsningen är att främja en cirkulär användning resurser, återanvända mer och minska vårt klimatavtryck. 

Beställs och levereras

Idén går kort sagt ut på att prylar, kläder, möbler och byggmaterial samlas in från bodensarna via återvinningscentralen. Varorna sorteras, fixas till och upcyclas vid behov, innan de levereras ut till olika samarbetspartners. 

– Det här är helt nytt och världsunikt. På ReTuna tänkte vi att man skulle bygga fler återbruksgallerior för att få till en hållbar handel och fylla människors behov av saker utan att lämna avtryck. Men då finns ju resten av marknaden kvar, i direkt konkurrens. Här blir den vanliga handeln inkluderad i en hållbarhetsprocess som gör skillnad på riktigt, säger Anna Bergström. 

Tanken är att butiker som i vanliga fall säljer nyproducerat ska kunna beställa varor som använts förut från kommunen och få dem levererade till butiken, förutsatt att varorna visas upp. Det som inte säljs återsänds. På samma sätt kan kommunala verksamheter som skolor, förskolor, särskilda boenden och även kulturverksamhet beställa återbruk för att slippa köpa nytt.

Digitalt informationsmöte

Den 19 januari anordnas ett digitalt möte för lokala handlare och andra intressenter, där Anna Bergström berättar mer om hur allt är tänkt att fungera i praktiken. Anmälan till mötet sker via Boden Business Parks hemsida. 

Under hösten gav kommunchefen Mats Berg Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en systemstruktur för återbruket i Boden utifrån gällande återbruksplan, vartefter Anna Bergström anlitades som konsult för uppdraget. Den 28 februari 2022 presenteras systemstrukturen i en rapport till uppdragsgivaren. Enligt föreslagen tidsplan ska verksamheten starta hösten 2022. 

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Anna Bergström, återbrukskonsult, 073-3145997.

Senast uppdaterad: 2023-10-16