En vit kommunalbild som tankas med biogas.

Miljöbränslestation öppnar centralt

Biogas är ett av de renaste drivmedel som finns i nuläget och beroende på hur den produceras är den mer eller mindre koldioxidneutral. Bodens kommun tillsammans med Polargas har invigt en ny biogasstation på Kaptensgatan.

Biogasstationens centrala läge möjliggör för fler bodensare att tanka fossilfritt och idag går alla lokalbussar, kommunala fordon och renhållningsfordon på biogas. Stationen ägs och drivs av Polargas och Bodens kommun levererar biogasen. 

- Tomten har tidigare varit en gammalbensinstation och nu är det ganska kul att få sätta upp en miljöbränslestation i stället som är ett fossilfritt bränsle, säger Urban Jansson biogassamordnare Bodens kommun.

Boden är landets nordligaste plats där du kan tanka biogas, med världens nordligaste produktionsanläggning. I Bodens kommun använder man avloppsslammet och matavfall från andra kommuner som infört matavfallssortering i Norrbotten för att skapa biogas.  

 

Senast uppdaterad: 2022-02-23