Bild till nyhetsartikeln om North Sweden Green Deal som hade konferens i Gunnarsbyn.

North Sweden Green Deal hade konferens i Gunnarsbyn 8 november

Förra veckan, 8 november, höll projektet North Sweden Green Deal konferens i Gunnarsbyn. Mycket cirkulerar kring social inkludering och skapa en byakänsla som är viktig för framtidens utveckling.

Thomas Fägerman, Boden Business Park, lyfte fram att det fönster där den sociala inkluderingen måste hända är mycket litet. Man har ett år på sig, menar han.  

– Får vi inte den inkluderingen i samhället hinner vi inte bygga upp stabiliteten. Det blir inte att man hittar en partner eller startar ett företag. Vi vill ge förutsättningar för något annat än bara yrkeskarriärer, vi ska vara så attraktiva att människor väljer att stanna. 

Hur kan vi bygga upp byakänslan när vi bygger nya kvarter för framtidens Bodensare? Det var en fråga som diskuterades när projektet North Sweden Green Deal höll i en konferens i Gunnarsbyn. 

Social inkludering är nödvändigt om vi ska lösa många av de utmaningar som vårt län står inför. Det är en kedja som måste hålla hela vägen, från den första trevande kontakten till att en ny norrbottning är fullt ut inkluderad i det sociala livet. 

En by som har lyckats att locka till sig människor med rötter från olika delar av världen är Gunnarsbyn i Bodens kommun. Den 8 november samlades därför ett 80-tal aktörer från olika delar av Norrbotten och Västerbotten för att ta del av konkreta exempel på hur Gunnarsbyn har skapat en bygemenskap präglad av öppenhet och tolerans. 

Att behålla personal och inflyttade i kommuner är svårt. I Boden har försvarsmakten brottats med det tidigare och Skellefteå märker av det nu. 

LinnĂ©a Byberg - artikelbildLinnéa Byberg, samordnare för Leva & Bo på Bodens kommun.

– Den sociala integrationen är enormt viktig. H2 Green Steel vill inte byta personal vartannat år, sade Linnéa Byberg, samordnare för Leva & Bo på Bodens kommun, under konferensen. 

Thomas Fägerman, Boden Business Park, lyfte fram att det fönster där den sociala inkluderingen måste hända är mycket litet. Man har ett år på sig, menar han. 

– Får vi inte den inkluderingen i samhället hinner vi inte bygga upp stabiliteten. Det blir inte att man hittar en partner eller startar ett företag. Vi vill ge förutsättningar för något annat än bara yrkeskarriärer, vi ska vara så attraktiva att människor väljer att stanna. 

Det handlar om relationer, som vare sig kommunerna eller regionen kan beordra fram. Men det går att ge förutsättningar för att de ska växa fram. 

– Det vi sett här i Gunnarsbyn handlar mycket om livet mellan husen, sade Linnéa Byberg. 

– Hur kan vi ta vara på de goda exemplen? Hur kan vi bygga byakänslan när vi bygger nya villakvarter? Hur kan vi vara möjliggörare? 

 En sådan förutsättning är att inte glömma de befintliga norrbottningarna. De som ska välkomna de nya med nyfikenhet och öppenhet måste också ha det bra och känna delaktighet. 

– Ska vi få med Bodensarna i det här måste vi ge kärlek som vi inte har gett på 50 år till våra befintliga bostadsområden, tillsammans med bodensarna. Vi kommer att beta av område för område så att de som faktiskt bor här känner att de är med, sade Bodens kommunchef Mats Berg. 

Men ska de blivande norrbottningarna finna sin väg hit måste vi hitta dem, få kontakt med dem och hjälpa dem att ta steget. I arbetspaketet Attraktion arbetar Swedish Lapland Visitors Board och kommunerna i länet med att skapa nya metoder och arbetssätt för att göra just det. 

Fredrik Broman, entreprenör verksam i Gunnarsbynområdet, underströk vikten av att använda besöksnäringen för att nå potentiella livsstilsmigranter. 

– Den småskaliga besöksnäringen kan skapa buzz i internationell media. Där finns jättestora möjligheter att smyga in Leva och bo, svårigheten är mottagarkapaciteten. 

En del av mottagarkapacitet är förstås tillgången på bostäder. Den frågan brottas i allra högsta grad Gunnarsbyn med. 

– Framtiden för oss är ju bostäder och finansiering. Det lägger jag nästan all min tid på nu. Växa tillsammans är namnet på ett ödehusprojekt. I vårt område finns det 120 ödehus. Tänk om några av dem kunde bli sålda, det vore fantastiskt, sade Jenny Engström, verksamhetschef på den ekonomiska föreningen RÅEK i Gunnarsby-bygden. 

Den hållbara samhällsomvandlingen är en komplex fråga som rymmer många dimensioner. Lösningarna måste också vara komplexa. North Sweden Green Deal handlar om samarbete på en helt ny nivå inom regionen. 

– Det är viktigt att vi får till ett bra tillsammansarbete. Bjud in varandra, be om hjälp, erbjud hjälp, hitta nya kontakter, skapa nya nätverk. Vi kan möta utmaningarna, sade NSGD:s övergripande projektledare Mia Ahlstrand. 

Hon knöt an till det konferensdeltagarna fick uppleva under vandringen i Gunnarsbyn tidigare på dagen. 

– Det var engagemang och öppenhet på varje station. Det bjuder in till självreflektion, när satt det senast någon i mitt kök som var ny? Applicera öppenhet och inkludering både i ditt arbete och privatlivet, sade hon. 

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att förverkliga en hållbar samhällsomställning, i kölvattnet av de nya industrietableringarna. 
 Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det medfinansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).
 

 

Senast uppdaterad: 2022-11-16