Bild till nyheten "Ny investering i effektivare avfallshantering" från Boden Bild nummer 2 2021

Ny investering i effektivare avfallshantering

Den nya förbehandlingen på Brännkläppens avfallsanläggning i Boden ger fördubblad kapacitet att ta emot matavfall från hela länet. Hanteringen samlas på ett och samma ställe och gör också arbetet mer effektivt.

Under hösten installerades en ny förbehandling för källsorterat matavfall på Brännkläppen i Boden. Investeringen på 14 miljoner är en strategisk satsning på att öka kapacitet, effektivitet och intäkter genom att ta hand om förbehandling av material från i stort sett alla Norrbottens kommuner. Anläggningen kompletteras med den tidigare som redan finns, men flyttas till samma ställe som den nya.

En befintlig lokal på Brännkläppen har renoverats och anpassats så att bilarna med det sorterade avfallet kan köra ända in och tippa det. Vintertid finns också fack för att kunna förvara krossmaterial inne så att det inte ska frysa.

Den stora blanka förbehandlingsstationen som har trimmats in under hösten skapar en så kallad slurry av matavfallet, en gröt. Den hämtas till biogasanläggningen, hygienbehandlas och värmebehandlas och går vidare till en rötkammare. Till sist bryts volymen ner till metan, som blir biogas i våra bilar.

I förbehandlingen sorteras metall, tyg med mera bort. Det som rensas bort går tillbaka till värmeverket och blir värme. Metall hamnar i metallåtervinningen. Det är extra viktigt att vi som sorterar våra sopor hjälper till på bästa möjliga sätt.

– Där är faktiskt Bodens kommuninvånare bra. Vi gör stickprovskontroller och ser att det oftast är bra sorterat här jämfört med andra kommuner, säger Urban Jansson, utvecklingsingenjör.

Han arbetar med biogasutvecklingen i både Boden och Luleå kommun. Han har följt biogasutvecklingen i Boden som tidigt satsade på rötning av avloppsslam och matavfall. Han ser en fortsatt efterfrågan på biogas, framförallt inom tunga transporter, och stor utvecklingspotential i Boden.

Senast uppdaterad: 2022-01-11