9253 - stor (674794)

Nya biljettpriser lokaltrafiken

Från den 1 maj gäller nya biljettpriser på lokaltrafiken.

  Enkelbiljett 10-kort 20-kort 40-kort Periodkort 180 dagar Periodkort 365 dagar
Skolungdom 7-19 år 11 kr 110 kr 185 kr - - -
Ungdom 20-25 år 26 kr 165 kr 277 kr 439 kr 1 824 kr 3 101 kr
Vuxen 26 kr 220 kr 369 kr 585 kr 2 432 kr 4 135 kr
Senior över 65 år 26 kr 165 kr 277 kr - - -
Ungdomskort 7-19 år*         179 kr 359 kr
Pensonärskort**           513 kr


*Ungdomskortet är ett periodkort som innebär fritt resande under 6 månader eller ett år. Med ungdomskortet kan du resa inom Bodens kommun till den dagen du fyller 20 år med lokaltrafiken och Länstrafikens linje 21, 23, 29, 44, 260, 261, 262, 265 och 266. Efter kl.19.00 vardagar kan du även resa med Länstrafikens linje 28. Bor du i Sävastnäs erbjuder vi färdbevis till ditt ungdomskort så att du kan resa med linje 28 alla tider på dygnet.

**Pensionärskortet gäller för obegränsat antal resor under ett år med lokaltrafiken mellan kl. 10.00 – 14.00 samt efter kl. 17.00 måndag till lördag. På linje 4 till och från Vittjärv gäller pensionärskortet för resor under hela dagen. För att resa med linje 4 de tider pensionärskortet inte gäller ska du som resenär meddela chauffören.

Reskassa innebär att du i förväg laddar busskortet med valfri summa som sedan kan användas för köp av enkelbiljetter på både lokaltrafiken och Länstrafiken. Reskassan måste laddas med minst 100 kr.

Prislista och mer information om de olika biljettyperna hittar du på www.citybussboden.se 

Senast uppdaterad: 2022-04-26