Hemsjukvårdspersonal ute och promenerar med brukare.

Rehabinsatser i hemmet

Ett konkret exempel på förebyggande god nära vård är hembesök med rehabiliterande insatser som undersköterskorna Sandra Nilsson och Elisabeth Öhrvall gör hos brukare inom hemtjänst och hemsjukvård. Närmare 30 personer besöks för träning i hemmet.

– Det är aldrig för sent att börja träna. Det går att komma igång, konstaterar Sandra och Elisabeth.

Båda har tillsammans fått i uppgift att jobba med förebyggande och rehabiliterande insatser med brukare inom hemtjänst och hemsjukvård. Uppdraget inleddes förra året och har förlängts med tre månader i taget. Resultaten är mycket positiva. I nära samarbete med arbetsterapeuter och fysioterapeuter har Sandra och Elisabeth tagit sig an de brukare som har svårt att själva ta sig till öppenvårdsrehabiliteringen efter en skada eller sjukdom.

Stroke eller något brutet är vanliga orsaker till att äldre blir sittande, inte sällan med följdsjukdomar. Under-sköterskornas uppgift är att utifrån patienternas mål tillsammans med arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas träningsprogram genomföra den regelbundna rehabiliteringen tillsammans med brukaren i hemmet.

– När de väl har börjat träna igen inser de att det går att komma igång. De får självkänsla, självförtroende och det är fantastiskt att få jobba med.

Under våren har närmare 30 personer besökts regelbundet. Insatserna varierar från 20 minuter upp till 1,5 timme per besök. Resultaten uppdateras och följs upp och träningen anpassas allt eftersom utvecklingen går framåt.

Tidigare arbetade Sandra och Elisabeth på korttidsboende och i nattpatrullen. Omvårdnadsbiten och att se hela människan är densamma. Men en skillnad båda upplever som extra positiv i deras nya roll är att känna att de verkligen har tid för sina brukare. Att se att de med gemensamma krafter och brukarens vilja får dem att utvecklas, växa och må bättre. Vissa har gått från att inte alls kunna gå själv till att idag bara behöva hjälp med att ta på stödstrumpor.

De hoppas nu att den här typen av insatser blir permanenta då de ser att det gör stor skillnad.

Foto: Mats Engfors/Fotographic Text: Anna Bergström/Nordskribenten

Senast uppdaterad: 2023-12-21